• Успешно обављена прва процедура реналне денервације у КБЦ „Бежанијска коса“

  Хипертензија представља једну од најчешћих хроничних болести међу људском популацијом и велики је фактор ризика за развој коронарне болести, шлога, срчане слабости, атријалне фибрилације, периферне васкуларне болести, као и озбиљних компликација многих система органа. Сматра се да је одговорна за смрт око 10 милиона људи или око 18% свих смртних исхода на глобалном нивоу. Медикаментна терапија, која представља главни вид терапије, у одређеном проценту случајева није делотворна. Овакав вид хипертензије, односно резистентна хипертензија, која се не може регулисати ни применом три различита антихипертензивна лека у дужем периоду, представља одређени изазов за сваког клиничара.
  Последњих година се као алтернатива у лечењу пацијената са резистентном хипертензијом појавила и процедура реналне денервације, минимално инвазивна, ендоваскуларна транскатетерска процедура која обухвата радиофреквентну аблацију у циљу смањења аферентне и еферентне симпатичке активности бубрега. Поред позитивног утицаја на регулацију хипертензије, сматра се да сама процедура има доста бенефита и на смањење аритмијског ризика, могућности развоја срчане слабости и спречавање развоја озбиљне бубрежне слабости.
  Недавно је у нашој установи, у сарадњи са др Јурајем Мадаричем из Одсека за кардиологију и ангиологију Универзитетске болнице у Братислави и компанијом „Medtronic“, урађена прва успешна процедура реналне денервације код пацијента са резистентном формом хипертензије. Процедура је протекла без икаквих компликација, а у плану је и даља сарадња са овим еминентним стручњаком, чије позитивне резултате можемо очекивати већ у наредних неколико месеци.
  Овим путем желимо и да пошаљемо молбу свим колегама лекарима да пацијенте за које сматрају да бу могли имати користи од једне овакве процедуре упуте путем ИЗИС система у Амбуланту за резистентну хипертензију наше установе где ће бити обављен јединствени скрининг који обухвата искључивање могуће секундарне хипертензије и могућности постојања одређених анатомских варијација које би могле да имају утицај на успешност саме процедуре.
  Верујемо да је ово само једна у низу успешних процедура која ће у будућности пронаћи своје сигурно место у клиничкој пракси и постати јединствени терапијски избор у лечењу резистентне форме хипертензије. Потребно је нагласити да је процедура у прошлости урађена само неколико пута у другим здравственим установама и то са старом опремом, а по први пут у Србији, у КБЦ „Бежанијска коса“ успешно урађена са овом најсавременијом опремом.

  2