Заштита права осигураних лица, уређена је Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање, који је објављен у „Службеном Гласнику РС“ број 68/13 и који ће се примењивати од 01.11.2013. године.

Заштиту права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање обавља заштитник права осигураних лица.

Сва заинтересована осигурана лица, здравствени радници као и запослени у организационим јединицама и филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање о наведеном могу се информисати овде.

Пријаве и жалбе у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити и Сектору за контролу путем:

Контакт подаци заштитника права осигурних лица (садржај на сајту РФЗО-а)

Годишњи извештаји о раду заштитника права осигураних лица (садржај на сајту РФЗО-а)

Брошура о заштитнику права осигураних лица - предња страна

Брошура о заштитнику права осигураних лица - задња страна

Садржај преузет са сајта РФЗО дана 20. јануара 2016. године.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас