Zaštita prava osiguranih lica, uređena je Pravilnikom o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji je objavljen u „Službenom Glasniku RS“ broj 68/13 i koji će se primenjivati od 01.11.2013. godine.

Zaštitu prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje obavlja zaštitnik prava osiguranih lica.

Sva zainteresovana osigurana lica, zdravstveni radnici kao i zaposleni u organizacionim jedinicama i filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o navedenom mogu se informisati ovde.

Prijave i žalbe u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, osigurana lica mogu dostaviti i Sektoru za kontrolu putem:

Kontakt podaci zaštitnika prava osigurnih lica (sadržaj na sajtu RFZO-a)

Godišnji izveštaji o radu zaštitnika prava osiguranih lica (sadržaj na sajtu RFZO-a)

Brošura o zaštitniku prava osiguranih lica - prednja strana

Brošura o zaštitniku prava osiguranih lica - zadnja strana

Sadržaj preuzet sa sajta RFZO dana 20. januara 2016. godine.

KBC Bežanijska kosa

Bolnica vašeg poverenja


KBC ”Bežanijska kosa”
Bežanijska kosa bb
11080 Beograd, Srbija
(011) 30 10 777


Kontaktirajte nas