Одељење посебних медицинских програма обухвата апартмански блок на трећем спрату наше установе и намењен је комфорнијем смештају болесника којима је потребна дијагностика и лечење у хоспиталним условима.

Одељење је формирано 1996. године. Одељење поседује 14 апартмана, од тога 4 двокреветна и 10 једнокреветних. Комфор апартмана се огледа у наменски прављеном намештају и одговарајућој опреми. Сваки апартман има телевизор, телефон, клима уређај, фрижидер и купатило. Апартман има сигнални уређај за брзо позивање медицинских радника.

Дијагностика и лечење пацијената обавља се тимски уз учешће специјалиста и субспецијалиста разних области медицине. Уколико је неопходно, омогућићемо консултативне прегледе лекара уз других здравствених установа. Нега пацијената је на високом стручном и хуманом нивоу. Исхрана је прилагођена жељама болесника у складу са медицинским ставовима и доктринама.

Пријем пацијената на Одељење посебних медицинских програма је у складу са медицинским индикацијама постављеним од стране надлежног лекара наше установе: одмах при пријему у нашу установу или, уколико је пацијент већ хоспитализован на неком од одељења наше установе, у договору са ординирајућим лекаром и тада пацијент може да се премести у апартмански део.

Напомињемо да Одељење посебних медицинских програма својим пацијентима не може да пружи услове интензивног лечења; такође, индивидуални смештај није препоручљив особама које имају тежа психијатријска обољења, и у том случају о смештају одлучује надлежни лекар.

Такође, према договору, у двокреветним апартманима постоји могућност смештаја друге особе која би била у пратњи пацијента и ту особу обезбеђује сам пацијент /не мисли се на особље наше установе/.

Све дијагностичке и терапијске процедуре обављају се према медицинским индикацијама које постављају надлежни лекари наше установе и пацијенту су омогућене све процедуре које актуелно пружа наша установа, а које су наведене у склопу описа појединачних дијагностичких и терапијских поступака које изводи неко од одељења или служби. Трошкови боравка у апартманском блоку формирају се на основу броја дана проведених у болници. Трошкови дијагностичких и терапијских поступака обављају се на рачун здравственог осигурања за шта је неопходан одговараћи и оверен упут за хоспитално лечење, осим у случају ако је другачије договорено.

Одељења

  • Апартмани

    У апартмански део се могу хоспитализовати болесници са обољењима из области хирургије и интерне медицине.

    Ако се у току боравка у апартманском делу укаже медицинска потреба за премештајем пацијента на друго одељење наше установе због адекватније медицинске неге или лечења, пацијент ће бити премештен у складу са медицинским индикацијама.

  • Медик програм

    Материјал је у припреми.

Начелник и главна сестра одељења