Статутом установе се уређује делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, заменика директора, као и друга питања од значаја за рад и пословање Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса“ – Београд (у даљем тексту Клиничко-болнички центар), у складу са законом.

Статут установе можете да преузмете са десне стране.

Преузимање докумената

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777