Списак јавних набавки у 2017. години

 1. ЈН ОП 22Д/17 Централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу
 2. ЈН МВ 11Д/17 Инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице
 3. ЈН ОП 29Д/17 Хируршки шавни материјал
 4. ЈН МВ 12У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита
 5. ЈН ПП 5Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 6. ЈН ПП 2У/17 Сервисирање и поправка апарата за анестезију ”Saturn Evo“
 7. ЈН МВ 20Д/17 Резервни делови за опрему произвођача „Karl Storz“
 8. ЈН ОП 28Д/17 Лекови са Д листе и лекови ван листе
 9. Оглас за давање у закуп простора
 10. ЈН ОП 5У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 11. ЈН МВ 9У/17 Годишње сервисирање телефонске централе
 12. ЈН МВ 16Д/17 Набавка напитака за репрезентацију
 13. ЈН ОП 1Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 14. ЈН ОП 27Д/17 Прехрамбени производи
 15. ЈН ОП 26Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 16. ЈН МВ 3Д/17 Набавка софтвера – лиценце за проширење PACS-а
 17. ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)
 18. ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале
 19. ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата
 20. ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64
 21. ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 22. ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама
 23. ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака
 24. ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама
 25. ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2016. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2015. години

 1. Лабораторијски реагенси и потрошни материјал – затворени системи
 2. ЈН ОП 52Д/15 лекови са Д листе за период од годину дана
 3. ЈН МВ 11У/15 Услуге осигурања имовине и запослених

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2014. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас