Списак јавних набавки у 2017. години

 1. ЈН ОП 5Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 2. ЈН ОП 3Р/17 Изградња окна за лифт ”ATLAS Gigas” произвођача ”Kleemann”
 3. ЈН МВ 23У/17 Одржавање и поправка опреме у кухињи
 4. ЈН ОП 60Д/17 Санитетски и други потрошни материјал
 5. ЈН ОП 59Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 6. ЈН ОП 58Д/17 Лијекови са Д листе и лијекови ван листе
 7. ЈН ОП 57Д/17 Санитетски потрошни материјал за кардиологију
 8. ЈН ОП 9У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“
 9. ЈН ОП 56Д/17 Уградни материјал у хирургији
 10. ЈН ОП 54Д/17 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)
 11. ЈН МВ 22У/17 Услуге мобилне телефоније
 12. ЈН ОП 53Д/17 Прехрамбени производи
 13. ЈН ОП 51Д/17 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)
 14. ЈН ОП 8У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 15. ЈН МВ 31Д/17 Средства за одржавање хигијене
 16. ЈН ОП 49Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 17. ЈН МВ 30Д/17 Потрошни материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX
 18. ЈН ОП 50Д/17 Санитетски потрошни и остали медицински материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX
 19. ЈН МВ 24Д/17 Униформе за операционе сале
 20. ЈН ОП 7У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 21. ЈН ОП 48Д/17 Центрифуга са хлађењем
 22. ЈН МВ 28Д/17 Резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”
 23. ЈН МВ 27Д/17 Папирна галантерија
 24. ЈН МВ 29Д/17 Хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене
 25. ЈН ОП 47Д/17 Дигитални ангиографски апарат за​ кардиолошке дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији простора, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“
 26. ЈН ОП 43Д/17 Медицинска опрема – видеогастроскоп
 27. ЈН ОП 37Д/17 Медицинска опрема – операционе лампе
 28. ЈН ОП 46Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 29. ЈН ОП 35Д/17 Медицинска опрема – инфузионе пумпе
 30. ЈН ОП 34Д/17 Медицинска опрема – аспиратори
 31. ЈН ОП 32Д/17 Медицинска опрема – цистоскоп са радним каналом за литотрипсију мокраћне бешике
 32. ЈН ОП 45Д/17 Санитетски потрошни и лабораторијски материјал
 33. ЈН ОП 44Д/17 Лијек са Д листе (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)
 34. ЈН МВ 21Д/17 Болесничка постељина и остало платно
 35. ЈН ОП 33Д/17 Медицинска опрема (респиратор)
 36. ЈН ОП 4Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 37. ЈН ОП 42Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 38. ЈН ОП 41Д/17 Медицински гасови
 39. ЈН МВ 26Д/17 Инструменти за лапароскопију и ултразвучна кадица
 40. ЈН МВ 25Д/17 Гориво
 41. ЈН ОП 40Д/17 Уградни материјал у хирургији
 42. ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају
 43. ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене
 44. ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар
 45. ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
 46. ЈН МВ 15У/17 Одржавање здравственог информационог система „HELIANT
 47. ЈН МВ 18У/17 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја
 48. ЈН МВ 11У/17 Преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала
 49. ЈН МВ 10У/17 Одржавање рачунарске опреме, монитора, штампача у UPS уређаја
 50. ЈН ОП 39Д/17 Систем за компјутерску радиографију и робот снимач
 51. ЈН МВ 22Д/17 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада
 52. ЈН МВ 19Д/17 Потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду
 53. ЈН МВ 17Д/17 Болнички инвентар
 54. ЈН МВ 17У/17 Контрола и одржавање ПП опреме, обука и провјера знања запослених из области заштите од пожара
 55. ЈН МВ 12Д/17 Ситан медицински инвентар
 56. ЈН МВ 13Д/17 Потрошни материјал, резервни дијелови и ситан инвентар за рачунарску опрему
 57. ЈН ОП 38Д/17 Санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал
 58. ЈН ОП 6У/17 Сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens
 59. ЈН ОП 30Д/17 LCP за дистални фемур
 60. ЈН ОП 31Д Сет за ангиографске процедуре
 61. ЈН ОП 22Д/17 Централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу
 62. ЈН МВ 11Д/17 Инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице
 63. ЈН ОП 29Д/17 Хируршки шавни материјал
 64. ЈН МВ 12У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита
 65. ЈН ПП 5Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 66. ЈН ПП 2У/17 Сервисирање и поправка апарата за анестезију ”Saturn Evo“
 67. ЈН МВ 20Д/17 Резервни делови за опрему произвођача „Karl Storz“
 68. ЈН ОП 28Д/17 Лекови са Д листе и лекови ван листе
 69. Оглас за давање у закуп простора
 70. ЈН ОП 5У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 71. ЈН МВ 9У/17 Годишње сервисирање телефонске централе
 72. ЈН МВ 16Д/17 Набавка напитака за репрезентацију
 73. ЈН ОП 1Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 74. ЈН ОП 27Д/17 Прехрамбени производи
 75. ЈН МВ 13У/17 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара
 76. ЈН ОП 26Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 77. ЈН МВ 3Д/17 Набавка софтвера – лиценце за проширење PACS-а
 78. ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)
 79. ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале
 80. ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата
 81. ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64
 82. ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 83. ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама
 84. ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака
 85. ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама
 86. ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2016. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2015. години

 1. Лабораторијски реагенси и потрошни материјал – затворени системи
 2. ЈН ОП 52Д/15 лекови са Д листе за период од годину дана
 3. ЈН МВ 11У/15 Услуге осигурања имовине и запослених

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2014. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас