Списак јавних набавки у 2019. години

 1. ЈН ОП 10У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме (за период до годину дана)
 2. ЈН МВ 15У/19 Услуга редовног месечног одржавања и поправке лифтова за потребе КБЦ „Бежанијска коса“
 3. ЈН МВ 14У/19 Услуге одржавања телекомуникационог система AVAYA са реконфигурацијом система
 4. Јавно надметање – лицитација за откуп отпадног картона и папира
 5. ЈН МВ 24Д/19 Папирна галантерија
 6. ЈН ОП 26Д/19 Респиратори за механичку вентилацију
 7. ЈН МВ 13У/19 Преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада
 8. ЈН ОП 24Д/19 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију
 9. ЈН МВ 23Д/19 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада
 10. ЈН МВ 12У/19 Одржавање и провера гасних инсталација (медицински кисеоник, азот оксидул, ваздух, вакум)
 11. ЈН ОП 25Д/19 Медицински потрошни материјал за интервентну радиологију
 12. ЈН ОП 23Д/19 Набавка напитака за репрезентацију
 13. ЈН МВ 14Д/19 Монитори за рачунаре
 14. ЈН ОП 9У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 15. ЈН ОП 22Д/19 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 16. ЈН ОП 21Д/19 Санитетски потрошни материјал
 17. ЈН МВ 20Д/19 Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство
 18. ЈН МВ 19Д/19 Производи за чишћење
 19. ЈН ОП 17Д/19 Остали медицински и лабораторијски материјал
 20. Јавно надметање – лицитација за откуп разног отпада
 21. ЈН МВ 17Д/19 Ситни инвентар (прибор за архивирање материјала и ноћне посуде)
 22. ЈН МВ 16Д/19 Ситни инвентар за занатске радове
 23. ЈН МВ 8У/19 Сервисирање службених возила
 24. ЈН ОП 1Р/19 Уградња аутоматске рампе са пратећом опремом
 25. ЈН МВ 12Д/19 Набавка резервног дела за цистоскоп
 26. ЈН ОП 5Д/19 Цитостатици са Д листе лекова
 27. ЈН ОП 4Д/19 Лекови са Д листе лекова
 28. ЈН ОП 12Д/19 Спирометар
 29. ЈН ОП 15Д/19 Медицински потрошни материјал за интервентну радиологију
 30. ЈН МВ 13Д/19 Вођица за биопсију
 31. ЈН ОП 13Д/19 Мрежице и остали уградни материјал у хирургији
 32. ЈН ОП 14Д/19 Медицински потрошни материјал за интервентну кардиологију
 33. ЈН ОП 10Д/19 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 34. ЈН МВ 10Д/19 Потрошни занатски материјал
 35. ЈН ОП 2У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме произвођача Philips
 36. ЈН ОП 4У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 37. ЈН МВ 8Д/19 Резервни део за РТГ апарат VISION U
 38. ЈН ОП 11Д/19 Санитетски потрошни материјал – дезинфекциона средства
 39. ЈН МВ 11Д/19 Потрошни материјал и резервни делови за рачунарску опрему
 40. ЈН ОП 5У/19 Сервисирање и поправка апликатора апарата за терапију бола
 41. ЈН ОП 3У/19 Сервис и одржавање CT Briliance 64-Philips
 42. ЈН МВ 9Д/19 Рачунарска опрема – сервер за PACS
 43. ЈН ОП 9Д/19 Прехрамбени производи
 44. ЈН ОП 8Д/19 Остали медицински и лабораторијски материјал
 45. ЈН МВ 6Д/19 Комприметар (медицинска опрема)
 46. ЈН ОП 7Д/19 Остали уградни материјал у хирургији (стаплери, мрежице и остало)
 47. ЈН ОП 6Д/19 Хируршки шавни материјал
 48. Претходна обавештења за 2019. годину
 49. ЈН МВ 3Д/19 Замена мотора на покретном кревету апарата Task Force Monitor произвођача „Schiller“
 50. ЈН ОП 3Д/19 Лекови ван листе лекова
 51. ЈН ОП 2Д/19 Остали уградни материјали у ортопедији (остеосинтетски материјал)
 52. ЈН МВ 2Д/19 Кабл са генератором за апарат „Ultracisione“
 53. ЈН МВ 4Д/19 Резервни део видео интубационог ендоскопа
 54. ЈН МВ 3У/19 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
 55. ЈН МВ 2У/19 Услуге одржавања интегрисаног програмског пакета (NexTBIZ) и интегрисаног информационог система централне апотеке
 56. ЈН МВ 1У/19 Одржавање здравственог информационог система (HELIANT)
 57. ЈН МВ 1Д/19 Канцеларијски материјал – фотокопир папир
 58. ЈН МВ 4У/19 Услуга одржавања хигијене
 59. ЈН ОП 1Д/19 Медицинска средства за интервентну радиологију

Списак јавних набавки у 2018. години

 1. ЈН ПП 3Д/18 Лабораторијски тестови и реагенси за спољну контролу квалитета
 2. ЈН МВ 26У/18 Одржавање серверске и мрежне инфраструктуре
 3. ЈН МВ 25У/18 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја
 4. ЈН МВ 3Р/18 Текуће поправке и одржавање зграда КБЦ „Бежанијска коса“
 5. ЈН МВ 45Д/18 Потрошни материјал за видеоендоскоп „Winmedic“
 6. ЈН МВ 44Д/18 Резервни делови за сервере и мрежу
 7. ЈН МВ 27У/18 Услуге осигурања
 8. ЈН МВ 46Д/18 Опрема за противпожарну заштиту (противпожарна врата)
 9. ЈН ОП 2Р/18 Радови на санацији и адаптацији простора за централну стерилизацију
 10. ЈН ОП 67Д/18 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)
 11. ЈН ПП 2Д/18 Пахуљице, мињон корпице, розен слане коре, кекс
 12. ЈН МВ 24У/18 Услуге мобилне телефоније
 13. ЈН ОП 13У/18 Сервисирање и поправка респиратора произвођача HAMILTON
 14. ЈН ОП 65Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 15. ЈН МВ 42Д/18 Заштитна опрема за Дијагностички Имиџинг Центар
 16. ЈН ОП 27Д/18 Набавка дизел агрегата 275kWA сa монтажом и уградњом
 17. ЈН ОП 66Д/18 Резервни део за апарат за терапију бола Dolorclast
 18. ЈН ОП 64Д/18 Лабораторијски тестови и реагенси за спољашњу контролу квалитета
 19. ЈН МВ 43Д/18 Набавка тонера и фотокондуктора
 20. ЈН МВ 41Д/18 Електрични нож за сечење газе
 21. ЈН ОП 11У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 22. ЈН МВ 23У/18 Одржавање и поправка опреме у кухињи
 23. ЈН ОП 62Д/18 Прехрамбени производи
 24. ЈН МВ 38Д/18 Пиџаме за пацијенте
 25. ЈН ОП 61Д/18 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)
 26. ЈН МВ 32Д/18 Разни инвентар (електрични нож за сечење газе и компресор за ваздух)
 27. ЈН ОП 10У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 28. ЈН ОП 60Д/18 Сaнитетски потрошни материјал (сонда за исхрану и сет за интервентну радиологију)
 29. ЈН МВ 21У/18 Сервисирање котлова и одржавање система за даљинско грејање у КБЦ „Бежанијска коса“
 30. ЈН ОП 53Д/18 Медицинска опрема – аспиратори
 31. ЈН ОП 50Д/18 Медицинска опрема – комора за загревање физиолошког раствора
 32. ЈН ОП 9У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 33. ЈН ОП 59Д/18 Резервни делови за механички вентилатор плућа Savina
 34. ЈН ОП 57Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 35. ЈН ОП 49Д/18 Медицинска опрема – пацијент монитори
 36. ЈН МВ 35Д/18 Протокометри за кисеоник
 37. ЈН ОП 54Д/18 Потрошни материјал и антитела за бојење у имунохистохемији
 38. ЈН ОП 8У/18 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“
 39. ЈН МВ 34Д/18 Колица и пластични производи од пластике за припремање и послуживање хране
 40. ЈН ОП 52Д/18 Хелијумски компресор са каблом за МР „Avantio“ произвођача Siemens
 41. ЈН ОП 51Д/18 Резервни део за ангиографски апарат AXIOM Artis dFA произвођача „Siemens“ – монитор за приказ позиција, са уградњом
 42. ЈН МВ 33Д/18 Средства за прање
 43. ЈН МВ 20У/18 Преузимање цитотоксичног, хeмијског и фармацеутског отпада
 44. ЈН ОП 48Д/18 Санитетски и други потрошни материјал
 45. ЈН МВ 31Д/18 Енергенти – дизел, бензин и течни нафтни гас
 46. ЈН ОП 47Д/18 Лекови ван листе лекова
 47. ЈН МВ 19У/18 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (ППЗ) – централе за дојаву пожара
 48. ЈН МВ 30Д/18 Kанцеларијски материјал, папирна галантерија, дискови, траке, термалне ролне и налепнице
 49. ЈН МВ 29Д/18 Клима уређаји
 50. ЈН ОП 46Д/18 Лек Аtezolizumab
 51. ЈН ПП 1У/18 Услужно прање и пеглање веша
 52. ЈН ОП 45Д/18 ЕКГ апарат
 53. ЈН МВ 28Д/18 Кисеонички протокомери
 54. ЈН ОП 44Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 55. ЈН ОП 7У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 56. ЈН МВ 26Д/18 Кабл са генератором за апарат Ultracisione
 57. ЈН ОП 43Д/18 Прехрамбени производи
 58. ЈН ОП 1Р/18 Замена врата у згради КБЦ „Бежанијска коса“ (уградња електронских врата)
 59. ЈН МВ 9У/18 Имплементација ЛИС-а за потребе микробиологије и модула за Службу трансфузиологије
 60. ЈН ОП 42Д/18 Лекови ван листе лекова
 61. ЈН МВ 13У/18 Одржавање и поправка лифтова у КБЦ „Бежанијска коса“
 62. ЈН ОП 26Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 63. ЈН МВ 23Д/18 Потрошни материјал за управљање медицинским отпадом
 64. ЈН МВ 25Д/18 Хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене
 65. ЈН ОП 32Д/18 Медицинска опрема – извор хладног светла
 66. ЈН ОП 5У/18 Услужно прање и пеглање веша
 67. ЈН ОП 41Д/18 Прехрамбени производи
 68. ЈН МВ 17У/18 Услуга сервисирања телефонске централе
 69. ЈН ОП 33Д/18 Медицинска опрема – додатак за ОП сто – седални екстензиони део са наставком за ТУР процедуре
 70. ЈН МВ 15Д/18 Kанцеларијски материјал, батерије, дискови, траке, термалне ролне и налепнице
 71. ЈН МВ 16Д/18 Штампани материјал
 72. ЈН МВ 11У/18 Одржавање и провера гасних агрегата и инсталација
 73. ЈН ОП 22Д/18 Потрошни материјал за континуирану терапију замене бубрежне функције на апарату „Prismaflex“
 74. ЈН ОП 21Д/18 Делови за ангиографски апарат AXIOM Artis dFA
 75. ЈН ОП 37Д/18 Медицинска опрема – стречери и аспиратор
 76. ЈН ОП 38Д/18 Надоградња апарата за МР Siemens MAGNETOM Avantio – техничко-технолошко унапређење дијагностике
 77. ЈН ОП 11Д/18 Преносиви УЗ апарат за кардиолошку дијагностику
 78. ЈН МВ 24Д/18 Кабл са генератором за апарат Ultracisione
 79. ЈН ОП 40Д/18 Јавна набавка добара  – Лек „Idarucizumab“
 80. ЈН МВ 16У/18 Kонтрола и одржавање опреме ПП заштите, обука и провера знања запослених из области заштите од пожара
 81. ЈН МВ 15У/18 Tекуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (ППЗ) – централе за дојаву пожара
 82. ЈН ОП 39Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 83. ЈН МВ 14У/18 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС) и унапређење постојећег
 84. ЈН МВ 22Д/18 Душеци за болнички кревет
 85. ЈН МВ 17Д/18 Набавка напитака за репрезентацију
 86. ЈН МВ 19Д/18 Потрошни занатски материјал
 87. ЈН ОП 36Д/18 Медицински гасови
 88. ЈН МВ 18Д/18 Папирна галантерија
 89. ЈН ОП 6У/18 Услуге сервисирања и поправке медицинске опреме
 90. ЈН МВ 10У/18 Услуге сервисирања телефонске централе
 91. ЈН ОП 35Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију
 92. ЈН ОП 34Д/18 Инфузионе и шприц пумпе
 93. ЈН ОП 31Д/18 Санитетски и други потрошни материјал
 94. ЈН МВ 13Д/18 Болесничка постељина и остало платно
 95. ЈН ОП 25Д/18 Цев за ЦТ Brilliance произвођача Phillips
 96. ЈН ОП 30Д/18 Лекови
 97. ЈН ОП 29Д/18 Хирушки шавни материјал
 98. ЈН ОП 28Д/18 Лекови ван листе лекова
 99. ЈН МВ 12Д/18 Средства и материјал за одржавање хигијене
 100. ЈН Оглас за јавно надметање – лицитација за откуп расходоване опреме
 101. ЈН ОП 24Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал
 102. ЈН ОП 23Д/18 Потрошни материјал за бронхоскопију
 103. ЈН ОП 15Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 104. ЈН ПП 1Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал
 105. ЈН ОП 18Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију
 106. ЈН МВ 10Д/18 Клима уређаји
 107. ЈН ОП 17Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал
 108. ЈН МВ 9Д/18 Алат за електронику и ручни алат
 109. ЈН ОП 19Д/18 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)
 110. ЈН ОП 16Д/18 Лекови ван листе лекова
 111. ЈН ОП 14Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал
 112. ЈН Оглас за јавно надметање – лицитација за откуп расходоване опреме
 113. ЈН ОП 3У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 114. ЈН ОП 10Д/18 Прехрамбени производи
 115. ЈН Оглас за јавно надметање – лицитација за откуп расходоване опреме
 116. ЈН МВ 7У/18 Поправке и одржавање агрегата
 117. ЈН МВ 8Д/18 Рачунарска опрема (рачунари)
 118. ЈН МВ 5У/18 Одржавање и поправка опреме у кухињи
 119. ЈН ОП 2У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 120. ЈН ОП 6Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал
 121. ЈН МВ 7Д/18 Тонери, фотокондуктори и рибон траке
 122. ЈН ОП 5Д/18 Прехрамбени производи
 123. ЈН ОП 1Д/18 Стаплери, мрежице и остали уградни материјал
 124. ЈН ОП 3Д/18 Лекови ван листе лекова
 125. ЈН ОП 4Д/18 Цитостатици са Д листе лекова
 126. ЈН ОП 2Д/18 Лекови са Д листе лекова
 127. ЈН ОП 7Д/18 Санитетски и други потрошни материјал
 128. ЈН МВ 1У/18 Услуге одржавања хигијене – нова поликлиника КБЦ „Бежанијска коса“
 129. ЈН Оглас за давање у закуп простора – обављање делатности поступања са умрлим лицима
 130. ЈН ОП 1У/18 Сервисирање и одржавање Philips CT Brilliance 64

Списак јавних набавки у 2017. години

 1. ЈН ОП 91Д/17 Прехрамбени производи
 2. ЈН ОП 93Д/17 Санитетски потрошни материјал
 3. ЈН МВ 29У/17 Услуге одржавања хигијене – нова поликлиника КБЦ „Бежанијска коса“
 4. ЈН ОП 92Д/17 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)
 5. ЈН ОП 90Д/17 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)
 6. ЈН ОП 86Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 7. ЈН ОП 89Д/17 Катетер за реналну денервацију
 8. ЈН ОП 87Д/17 Хируршки шавни материјал
 9. ЈН МВ 25У/17 Осигурање имовине и запослених
 10. ЈН МВ 46Д/17 Хируршке униформе, платно и компресе
 11. ЈН МВ 45Д/17 Болнички инвентар
 12. ЈН ОП 83Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 13. ЈН ПП 3У/17 Сервисирање и поправка вентилатора LTV 1000
 14. ЈН МВ 42Д/17 Болнички инвентар
 15. ЈН МВ 41Д/17 Резервни делови за медицинску опрему и потрошни материјал
 16. ЈН МВ 40Д/17 Ситни медицински инвентар
 17. ЈН ОП 78Д/17 Прехрамбени производи
 18. ЈН ОП 77Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 19. ЈН ОП 12У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 20. ЈН ОП 79Д/17 Лекови ван листе лекова
 21. ЈН МВ 36Д/17 Резервни дијелови за сервере и мрежу
 22. ЈН ОП 68Д/17 Електрокаутер (медицинска опрема)
 23. ЈН ОП 66Д/17 Апарат за тимпанометрију (медицинска опрема)
 24. ЈН ОП 63Д/17 Радиолошки ултразвучни апарат (медицинска опрема)
 25. ЈН ОП 62Д/17 Мобилни видео интубациони ендоскоп (медицинска опрема)
 26. ЈН ОП 61Д/17 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 27. ЈН ОП 74Д/17 Респиратор за механичку вентилацију (медицинска опрема)
 28. ЈН МВ 2Р/17 Текуће поправке фонтане
 29. ЈН ОП 76Д/17 Интрамедуларни клин за проксимални фемур
 30. ЈН МВ 24У/17 Услужно прање и пеглање веша
 31. ЈН ОП 75Д/17 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 32. ЈН МВ 44Д/17 Резервни дијелови за стерилизатор „Belimed“
 33. ЈН МВ 43Д/17 Рачунарска опрема (рачунари)
 34. ЈН ОП 67Д/17 Потрошни занатски материјал
 35. ЈН ОП 72Д/17 Санитетски потрошни материјал
 36. ЈН ОП 71Д/17 Лијекови ван листе лијекова ”Trastuzumab” ампуле
 37. ЈН МВ 35Д/17 Набавка напитака за репрезентацију
 38. ЈН ОП 64Д/17 Алергени
 39. ЈН ОП 65Д/17 Лијекови са Д листе и ван листе
 40. ЈН ОП 11У/17 Сервисирање и поправка вентилатора LTV1000
 41. ЈН МВ 34Д/17 Производи од пластике (ситан инвентар)
 42. ЈН ОП 10У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 43. ЈН МВ 33Д/17 Резервни дијелови за aпарат ”HITACHI AVIUS”, са замјеном
 44. ЈН МВ 32Д/17 Средства за прање и бељење веша
 45. ЈН МВ 20У/17 Испитивање отпада (инфективни медицински отпад)
 46. ЈН МВ 21У/17 Одржавање и провера гасних инсталација у КБЦ „Бежанијска коса“ (медицински кисеоник, азот оксидул, ваздух, вакуум)
 47. ЈН МВ 1Р/17 Текуће поправке и одржавање зграда КБЦ ”Бежанијска коса”
 48. ЈН ОП 5Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 49. ЈН ОП 3Р/17 Изградња окна за лифт ”ATLAS Gigas” произвођача ”Kleemann”
 50. ЈН МВ 23У/17 Одржавање и поправка опреме у кухињи
 51. ЈН ОП 60Д/17 Санитетски и други потрошни материјал
 52. ЈН ОП 59Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 53. ЈН ОП 58Д/17 Лијекови са Д листе и лијекови ван листе
 54. ЈН ОП 57Д/17 Санитетски потрошни материјал за кардиологију
 55. ЈН ОП 9У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“
 56. ЈН ОП 56Д/17 Уградни материјал у хирургији
 57. ЈН ОП 54Д/17 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)
 58. ЈН МВ 22У/17 Услуге мобилне телефоније
 59. ЈН ОП 53Д/17 Прехрамбени производи
 60. ЈН ОП 51Д/17 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)
 61. ЈН ОП 8У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 62. ЈН МВ 31Д/17 Средства за одржавање хигијене
 63. ЈН ОП 49Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 64. ЈН МВ 30Д/17 Потрошни материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“
 65. ЈН ОП 50Д/17 Санитетски потрошни и остали медицински материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“
 66. ЈН МВ 24Д/17 Униформе за операционе сале
 67. ЈН ОП 7У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 68. ЈН ОП 48Д/17 Центрифуга са хлађењем
 69. ЈН МВ 28Д/17 Резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”
 70. ЈН МВ 27Д/17 Папирна галантерија
 71. ЈН МВ 29Д/17 Хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене
 72. ЈН ОП 47Д/17 Дигитални ангиографски апарат за​ кардиолошке дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији простора, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“
 73. ЈН ОП 43Д/17 Медицинска опрема – видеогастроскоп
 74. ЈН ОП 37Д/17 Медицинска опрема – операционе лампе
 75. ЈН ОП 46Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 76. ЈН ОП 35Д/17 Медицинска опрема – инфузионе пумпе
 77. ЈН ОП 34Д/17 Медицинска опрема – аспиратори
 78. ЈН ОП 32Д/17 Медицинска опрема – цистоскоп са радним каналом за литотрипсију мокраћне бешике
 79. ЈН ОП 45Д/17 Санитетски потрошни и лабораторијски материјал
 80. ЈН ОП 44Д/17 Лијек са Д листе (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)
 81. ЈН МВ 21Д/17 Болесничка постељина и остало платно
 82. ЈН ОП 33Д/17 Медицинска опрема (респиратор)
 83. ЈН ОП 4Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 84. ЈН ОП 42Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 85. ЈН ОП 41Д/17 Медицински гасови
 86. ЈН МВ 26Д/17 Инструменти за лапароскопију и ултразвучна кадица
 87. ЈН МВ 25Д/17 Гориво
 88. ЈН ОП 40Д/17 Уградни материјал у хирургији
 89. ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају
 90. ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене
 91. ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар
 92. ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
 93. ЈН МВ 15У/17 Одржавање здравственог информационог система „HELIANT“
 94. ЈН МВ 18У/17 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја
 95. ЈН МВ 11У/17 Преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала
 96. ЈН МВ 10У/17 Одржавање рачунарске опреме, монитора, штампача у UPS уређаја
 97. ЈН ОП 39Д/17 Систем за компјутерску радиографију и робот снимач
 98. ЈН МВ 22Д/17 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада
 99. ЈН МВ 19Д/17 Потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду
 100. ЈН МВ 17Д/17 Болнички инвентар
 101. ЈН МВ 17У/17 Контрола и одржавање ПП опреме, обука и провјера знања запослених из области заштите од пожара
 102. ЈН МВ 12Д/17 Ситан медицински инвентар
 103. ЈН МВ 13Д/17 Потрошни материјал, резервни дијелови и ситан инвентар за рачунарску опрему
 104. ЈН ОП 38Д/17 Санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал
 105. ЈН ОП 6У/17 Сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens
 106. ЈН ОП 30Д/17 LCP за дистални фемур
 107. ЈН ОП 31Д/17 Сет за ангиографске процедуре
 108. ЈН ОП 22Д/17 Централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу
 109. ЈН МВ 11Д/17 Инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице
 110. ЈН ОП 29Д/17 Хируршки шавни материјал
 111. ЈН МВ 12У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита
 112. ЈН ПП 5Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 113. ЈН ПП 2У/17 Сервисирање и поправка апарата за анестезију ”Saturn Evo“
 114. ЈН МВ 20Д/17 Резервни делови за опрему произвођача „Karl Storz“
 115. ЈН ОП 28Д/17 Лекови са Д листе и лекови ван листе
 116. Оглас за давање у закуп простора – топли напици
 117. ЈН ОП 5У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 118. ЈН МВ 9У/17 Годишње сервисирање телефонске централе
 119. ЈН МВ 16Д/17 Набавка напитака за репрезентацију
 120. ЈН ОП 1Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 121. ЈН ОП 27Д/17 Прехрамбени производи
 122. ЈН МВ 13У/17 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара
 123. ЈН ОП 26Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 124. ЈН МВ 3Д/17 Набавка софтвера – лиценце за проширење PACS-а
 125. ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)
 126. ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале
 127. ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата
 128. ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64
 129. ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 130. ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама
 131. ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака
 132. ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама
 133. ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777