Списак јавних набавки у 2017. години

 1. ЈН МВ 45Д/17 Болнички инвентар
 2. ЈН ОП 83Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 3. ЈН ПП 3У/17 Сервисирање и поправка вентилатора LTV 1000
 4. ЈН МВ 42Д/17 Болнички инвентар
 5. ЈН МВ 41Д/17 Резервни делови за медицинску опрему и потрошни материјал
 6. ЈН МВ 40Д/17 Ситни медицински инвентар
 7. ЈН ОП 78Д/17 Прехрамбени производи
 8. ЈН ОП 77Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 9. ЈН ОП 12У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 10. ЈН ОП 79Д/17 Лекови ван листе лекова
 11. ЈН МВ 36Д/17 Резервни дијелови за сервере и мрежу
 12. ЈН ОП 68Д/17 Електрокаутер (медицинска опрема)
 13. ЈН ОП 66Д/17 Апарат за тимпанометрију (медицинска опрема)
 14. ЈН ОП 63Д/17 Радиолошки ултразвучни апарат (медицинска опрема)
 15. ЈН ОП 62Д/17 Мобилни видео интубациони ендоскоп (медицинска опрема)
 16. ЈН ОП 61Д/17 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 17. ЈН ОП 74Д/17 Респиратор за механичку вентилацију (медицинска опрема)
 18. ЈН МВ 2Р/17 Текуће поправке фонтане
 19. ЈН ОП 76Д/17 Интрамедуларни клин за проксимални фемур
 20. ЈН МВ 24У/17 Услужно прање и пеглање веша
 21. ЈН ОП 75Д/17 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал
 22. ЈН МВ 44Д/17 Резервни дијелови за стерилизатор „Belimed“
 23. ЈН МВ 43Д/17 Рачунарска опрема (рачунари)
 24. ЈН ОП 67Д/17 Потрошни занатски материјал
 25. ЈН ОП 72Д/17 Санитетски потрошни материјал
 26. ЈН ОП 71Д/17 Лијекови ван листе лијекова ”Trastuzumab” ампуле
 27. ЈН МВ 35Д/17 Набавка напитака за репрезентацију
 28. ЈН ОП 64Д/17 Алергени
 29. ЈН ОП 65Д/17 Лијекови са Д листе и ван листе
 30. ЈН ОП 11У/17 Сервисирање и поправка вентилатора LTV1000
 31. ЈН МВ 34Д/17 Производи од пластике (ситан инвентар)
 32. ЈН ОП 10У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 33. ЈН МВ 33Д/17 Резервни дијелови за aпарат ”HITACHI AVIUS”, са замјеном
 34. ЈН МВ 32Д/17 Средства за прање и бељење веша
 35. ЈН МВ 20У/17 Испитивање отпада (инфективни медицински отпад)
 36. ЈН МВ 21У/17 Одржавање и провера гасних инсталација у КБЦ „Бежанијска коса“ (медицински кисеоник, азот оксидул, ваздух, вакуум)
 37. ЈН МВ 1Р/17 Текуће поправке и одржавање зграда КБЦ ”Бежанијска коса”
 38. ЈН ОП 5Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 39. ЈН ОП 3Р/17 Изградња окна за лифт ”ATLAS Gigas” произвођача ”Kleemann”
 40. ЈН МВ 23У/17 Одржавање и поправка опреме у кухињи
 41. ЈН ОП 60Д/17 Санитетски и други потрошни материјал
 42. ЈН ОП 59Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 43. ЈН ОП 58Д/17 Лијекови са Д листе и лијекови ван листе
 44. ЈН ОП 57Д/17 Санитетски потрошни материјал за кардиологију
 45. ЈН ОП 9У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима КБЦ „Бежанијска коса“
 46. ЈН ОП 56Д/17 Уградни материјал у хирургији
 47. ЈН ОП 54Д/17 Имплантати у ортопедији (ендопротезе – кукови)
 48. ЈН МВ 22У/17 Услуге мобилне телефоније
 49. ЈН ОП 53Д/17 Прехрамбени производи
 50. ЈН ОП 51Д/17 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)
 51. ЈН ОП 8У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 52. ЈН МВ 31Д/17 Средства за одржавање хигијене
 53. ЈН ОП 49Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 54. ЈН МВ 30Д/17 Потрошни материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“
 55. ЈН ОП 50Д/17 Санитетски потрошни и остали медицински материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“
 56. ЈН МВ 24Д/17 Униформе за операционе сале
 57. ЈН ОП 7У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 58. ЈН ОП 48Д/17 Центрифуга са хлађењем
 59. ЈН МВ 28Д/17 Резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”
 60. ЈН МВ 27Д/17 Папирна галантерија
 61. ЈН МВ 29Д/17 Хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене
 62. ЈН ОП 47Д/17 Дигитални ангиографски апарат за​ кардиолошке дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији простора, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“
 63. ЈН ОП 43Д/17 Медицинска опрема – видеогастроскоп
 64. ЈН ОП 37Д/17 Медицинска опрема – операционе лампе
 65. ЈН ОП 46Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 66. ЈН ОП 35Д/17 Медицинска опрема – инфузионе пумпе
 67. ЈН ОП 34Д/17 Медицинска опрема – аспиратори
 68. ЈН ОП 32Д/17 Медицинска опрема – цистоскоп са радним каналом за литотрипсију мокраћне бешике
 69. ЈН ОП 45Д/17 Санитетски потрошни и лабораторијски материјал
 70. ЈН ОП 44Д/17 Лијек са Д листе (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)
 71. ЈН МВ 21Д/17 Болесничка постељина и остало платно
 72. ЈН ОП 33Д/17 Медицинска опрема (респиратор)
 73. ЈН ОП 4Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 74. ЈН ОП 42Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 75. ЈН ОП 41Д/17 Медицински гасови
 76. ЈН МВ 26Д/17 Инструменти за лапароскопију и ултразвучна кадица
 77. ЈН МВ 25Д/17 Гориво
 78. ЈН ОП 40Д/17 Уградни материјал у хирургији
 79. ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају
 80. ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене
 81. ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар
 82. ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
 83. ЈН МВ 15У/17 Одржавање здравственог информационог система „HELIANT“
 84. ЈН МВ 18У/17 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја
 85. ЈН МВ 11У/17 Преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала
 86. ЈН МВ 10У/17 Одржавање рачунарске опреме, монитора, штампача у UPS уређаја
 87. ЈН ОП 39Д/17 Систем за компјутерску радиографију и робот снимач
 88. ЈН МВ 22Д/17 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада
 89. ЈН МВ 19Д/17 Потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду
 90. ЈН МВ 17Д/17 Болнички инвентар
 91. ЈН МВ 17У/17 Контрола и одржавање ПП опреме, обука и провјера знања запослених из области заштите од пожара
 92. ЈН МВ 12Д/17 Ситан медицински инвентар
 93. ЈН МВ 13Д/17 Потрошни материјал, резервни дијелови и ситан инвентар за рачунарску опрему
 94. ЈН ОП 38Д/17 Санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал
 95. ЈН ОП 6У/17 Сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens
 96. ЈН ОП 30Д/17 LCP за дистални фемур
 97. ЈН ОП 31Д/17 Сет за ангиографске процедуре
 98. ЈН ОП 22Д/17 Централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу
 99. ЈН МВ 11Д/17 Инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице
 100. ЈН ОП 29Д/17 Хируршки шавни материјал
 101. ЈН МВ 12У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита
 102. ЈН ПП 5Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 103. ЈН ПП 2У/17 Сервисирање и поправка апарата за анестезију ”Saturn Evo“
 104. ЈН МВ 20Д/17 Резервни делови за опрему произвођача „Karl Storz“
 105. ЈН ОП 28Д/17 Лекови са Д листе и лекови ван листе
 106. Оглас за давање у закуп простора
 107. ЈН ОП 5У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 108. ЈН МВ 9У/17 Годишње сервисирање телефонске централе
 109. ЈН МВ 16Д/17 Набавка напитака за репрезентацију
 110. ЈН ОП 1Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 111. ЈН ОП 27Д/17 Прехрамбени производи
 112. ЈН МВ 13У/17 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара
 113. ЈН ОП 26Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 114. ЈН МВ 3Д/17 Набавка софтвера – лиценце за проширење PACS-а
 115. ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)
 116. ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале
 117. ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата
 118. ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64
 119. ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 120. ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама
 121. ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака
 122. ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама
 123. ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2016. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2015. години

 1. Лабораторијски реагенси и потрошни материјал – затворени системи
 2. ЈН ОП 52Д/15 лекови са Д листе за период од годину дана
 3. ЈН МВ 11У/15 Услуге осигурања имовине и запослених

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2014. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас