Списак јавних набавки у 2017. години

 1. ЈН МВ 28Д/17 Резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”
 2. ЈН МВ 27Д/17 Папирна галантерија
 3. ЈН МВ 29Д/17 Хемијска средства и материјал за чишћење и одржавање хигијене
 4. ЈН ОП 47Д/17 Дигитални ангиографски апарат за​ кардиолошке дијагностичке и интервентне процедуре са пројектовањем и извођењем радова на адаптацији простора, монтажом и опремањем по систему „кључ у руке“
 5. ЈН ОП 43Д/17 Медицинска опрема – видеогастроскоп
 6. ЈН ОП 37Д/17 Медицинска опрема – операционе лампе
 7. ЈН ОП 46Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 8. ЈН ОП 35Д/17 Медицинска опрема – инфузионе пумпе
 9. ЈН ОП 34Д/17 Медицинска опрема – аспиратори
 10. ЈН ОП 32Д/17 Медицинска опрема – цистоскоп са радним каналом за литотрипсију мокраћне бешике
 11. ЈН ОП 45Д/17 Санитетски потрошни и лабораторијски материјал
 12. ЈН ОП 44Д/17 Лијек са Д листе (Atenuirani bacili M. bovis – soj BCG)
 13. ЈН МВ 21Д/17 Болесничка постељина и остало платно
 14. ЈН ОП 33Д/17 Медицинска опрема (респиратор)
 15. ЈН ОП 4Р/17 Радови на адаптацији простора за рандген салу
 16. ЈН ОП 42Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 17. ЈН ОП 41Д/17 Медицински гасови
 18. ЈН МВ 26Д/17 Инструменти за лапароскопију и ултразвучна кадица
 19. ЈН МВ 25Д/17 Гориво
 20. ЈН ОП 40Д/17 Уградни материјал у хирургији
 21. ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају
 22. ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене
 23. ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар
 24. ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)
 25. ЈН МВ 15У/17 Одржавање здравственог информационог система „HELIANT
 26. ЈН МВ 18У/17 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја
 27. ЈН МВ 11У/17 Преузимање цитотоксичног, хемијског и фармацеутског материјала
 28. ЈН МВ 10У/17 Одржавање рачунарске опреме, монитора, штампача у UPS уређаја
 29. ЈН ОП 39Д/17 Систем за компјутерску радиографију и робот снимач
 30. ЈН МВ 22Д/17 Потрошни материјал за одлагање, паковање и третман инфективног медицинског отпада
 31. ЈН МВ 19Д/17 Потрошни материјал за спровођење мјера безбједности на раду
 32. ЈН МВ 17Д/17 Болнички инвентар
 33. ЈН МВ 17У/17 Контрола и одржавање ПП опреме, обука и провјера знања запослених из области заштите од пожара
 34. ЈН МВ 12Д/17 Ситан медицински инвентар
 35. ЈН МВ 13Д/17 Потрошни материјал, резервни дијелови и ситан инвентар за рачунарску опрему
 36. ЈН ОП 38Д/17 Санитетски потрошни материјал и остали медицински материјал
 37. ЈН ОП 6У/17 Сервисирање и поправка магнета ”AVANTO” произвођача Siemens
 38. ЈН ОП 30Д/17 LCP за дистални фемур
 39. ЈН ОП 31Д Сет за ангиографске процедуре
 40. ЈН ОП 22Д/17 Централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу
 41. ЈН МВ 11Д/17 Инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице
 42. ЈН ОП 29Д/17 Хируршки шавни материјал
 43. ЈН МВ 12У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита
 44. ЈН ПП 5Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 45. ЈН ПП 2У/17 Сервисирање и поправка апарата за анестезију ”Saturn Evo“
 46. ЈН МВ 20Д/17 Резервни делови за опрему произвођача „Karl Storz“
 47. ЈН ОП 28Д/17 Лекови са Д листе и лекови ван листе
 48. Оглас за давање у закуп простора
 49. ЈН ОП 5У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме
 50. ЈН МВ 9У/17 Годишње сервисирање телефонске централе
 51. ЈН МВ 16Д/17 Набавка напитака за репрезентацију
 52. ЈН ОП 1Р/17 Радови на адаптацији простора за рендген салу
 53. ЈН ОП 27Д/17 Прехрамбени производи
 54. ЈН МВ 13У/17 Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбједност (ППЗ) – централе за дојаву пожара
 55. ЈН ОП 26Д/17 Санитетски потрошни материјал за интервентну радиологију
 56. ЈН МВ 3Д/17 Набавка софтвера – лиценце за проширење PACS-а
 57. ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)
 58. ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале
 59. ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата
 60. ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64
 61. ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал
 62. ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама
 63. ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака
 64. ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме по партијама
 65. ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2016. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2015. години

 1. Лабораторијски реагенси и потрошни материјал – затворени системи
 2. ЈН ОП 52Д/15 лекови са Д листе за период од годину дана
 3. ЈН МВ 11У/15 Услуге осигурања имовине и запослених

Комплетан списак ће ускоро бити постављен.

Списак јавних набавки у 2014. години

Списак јавних набавки ће ускоро бити постављен.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас