Клиника за интерну медицину обавља послове здравствене, наставне и научно-истраживачке делатности из области интерне медицине.

У оквиру Клинике обавља се збрињавање ургентних стања, дијагностика и лечење хоспитализованих болесника из области интерне медицине, амбулантно-поликлинички рад из области интерне медицине и њених субспецијалистичких дисциплина, као и консултативна делатност из интерне медицине из следећих субспецијалистичких дисциплина: алергологије и клиничке имунологије, кардиологије, гастроентерологије, хематологије, ендокринологије и пулмологије.

Клиника је наставна база Медицинског факултета у Београду, у којој се обавља теоријска и практична настава за студенте медицине и лекаре на специјализацији из интерне медицине, а према плану и програму факултета.

Клиника је наставна база за практичну наставу за средњу медицинску и високу здравствену школу струковних студија.

На Клиници се, обављају клиничка испитивања нових лекова из области интерне медицине, као научно-истраживачка делатност из различитих области интерне медицине.

Одељења

Управник и главна сестра клинике

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777