Бави се дијагностиком и лечењем обољења бубрега и уротракта.

Такође, у оквиру овог одељења се раде сложене дијагностичке процедуре: ендоскопска дијагностика, ехотомографски прегледи уротракта и радиолошке дијагностичке процедуре које се обављају у Имиџинг центру, а на основу уролошких индикација укључујући и CT бубрега, мокраћне бешике и простате, MRI дијагностику, IVU, затим аортореновазографију и емболизацију. Инвазивне дијагностичке процедуре обухватају биопсију простате, биопсију мокраћне бешике, биопсију тестиса и друге сличне дијагностике.

На одељењу урологије обављају се и бројне хирушке интервенције мокраћних и гениталних органа (операције тумора бубрега и уретера; операције камена у бубрегу и уретера; операције тумора мокраћне бешике; трансуретрална ресекција тумора простате; радикалне цистектомије; операције стрес инконтиненције; операције бенингне хиперплазије простате; TUR и евапоризације простате; трансвезикалне простатектомије; операције карцинома простате као што су: ретропубична радикална простатектомија, перинеална радикална простатектомија; операције тумора гениталних органа).

Прва перинеална радикална простатектомија у нашој земљи је урађена на овом одељењу 2005. године.

Одељење урологије се налази у саставу Хируршке Клинике КБЦ “Бежанијска коса” и бави се лечењем пацијената са обољењима урогениталних органа. Постоји од 1980. године и  располаже са 25 болничких постеља.

На одељењу постоје три одсека:  одсек полуинтензивне неге, одсек ендоскопске урологије и одсек опште и онколошке урологије.

У оквиру амбулантног рада, спроводе се прегледи и дијагностичке процедуре као што су ултразвучни прегледи, рендген дијагностика (интравенска урографија, уретроцистографија и ретроградна пијелографија) и лабораторијске дијагностићке процедуре.

У највећем броју случајева, пацијенти се примају на одељење са завршеном дијагностичком обрадом у циљу оперативног лечења.

У оквиру одсека за онколошку урологију постоји уро-онколошки конзилијум, где се у сарадњи са медикалним онкологом и радиотерапеутом доносе конзилијарне одлуке, на нивоу терцијарне здравствене установе. На основу ових одлука код наших пацијената се преко одељења урологије администрирају ЛХРХ аналози, а хемиотерапија за лечење карцинома простате, карцинома уротелијума као и других урогениталних карцинома, администрира се у дневној болници Клинике за онкологију. У случају потребе за радиотерапијом, у складу са конзилијарном одлуком , болесницима се обезбеђује радиотерапија на одељењу радиотерапије ВМА.

ОДЕЉЕЊЕ УРОЛОГИЈЕ 

ПРИЈЕМНА УРОЛОШКА АМБУЛАНТА

 • Специјалистички уролошки прегледи
 • Ултразвучни преглед уринарног тракта и генитално тракта мушкарца
 • Превијања, замена катетера, узимање крви за лабораторијске анализе

КАБИНЕТ ЗА ЕНДОСКОПИЈУ

 • Уретроцистоскопија са и без аналгоседације
 • Пласирање ЈЈ стента
 • Пласирање уретералног катетера за уретеропијелографију

ДНЕВНА БОЛНИЦА УРОЛОГИЈЕ

 • Цистоскопски прегледи
 • Администрација ЛХРХ аналога
 • Администрација БЦГ интравезикалне имунотерапије и интравезикалне хемиотерапије
 • Биопсија простате
 • Пласирање перкутане нефростоме (ПЦН)
 • Мале хируршке интервенције (обрезивање, ЕКТ кондилома и слично)

ОПЕРАЦИОНА САЛА    

Ендоскопске и операције отворене хирургије на урогениталним органима:

 • Ендоскопске операције:  трансуретралне ресекције тумора мокраћне бешике и простате, цистолитотрипсија (разбијање камена у мокраћној бешици), уретротомија, уретерореноскопија са литокласт – литотрипсијом (разбијање камена мокрачних канала)
 • Отворена хирургија:  хируршке интервенције на бубрезима, уретерима, бешици, простати, гениталним органима и све врсте радикалних операција код тумора урогениталног тракта.

Организационе јединице

 • Одсек за општу и онколошку урологију

 • Одсек за уролошку ендоскопију

 • Одсек за септична стања са полуинтензивном негом (ЈИЛ ниво 1)

Услуге

Материјал је у припреми.

Начелник и главна сестра одељења

Контакт телефони

(011) 3010 736 – одељење урологије
(011) 2095 619 – пријемна уролошка амбуланта
(011) 3010 736 локал 404 – кабинет за ендоскопију
(011) 3010 736 – дневна болница урологије