Бави се дијагностиком и лечењем хроничних и акутних алергијских стања.

Хронична и акутна алергијска стања обухватају она попут уртикарије и ангиоедема, васкулитиса и слично, као и свих типова алергијских реакција било ког порекла, укључујући и најтеже облике анафилаксе (анафилактички шок), акутна погоршања бронхијалне астме, као и астматични статус); различите системске аутоимуне болести, као и реуматоидни артритис,системски еритемски лупус, дермато-полимиозитис, прогресивна системска склероза, антифосфолипдни синдром, саркоидоза, различити системски васкулити и грануломске болести. Примењује тзв. “oralswalow” на алерген специфичној имунотерапији и примењује имунотерапију. Испитују се сви типови кожних, дисајних и осталих алергија, а раде се „in vivo“ тестови на све врсте лекова, хране, адитива хране и лекова, јодни контрасти (ради спречавања нежељених реакција код њихове примене). Бави се припремом безбедних контрастних снимања код пацијената који пате од алергијских/имунолошких поремећаја за примену контраста или у вези опште анестезије. Испитује се и етиологија нејасних фебрилних стања, у вези разних физичких уртикарија и процењује етиологија њиховог настанка.

Клиничка фармакологија

У КБЦ ”Бежанијска коса” обављају се активности из домена клиничке фармакологије:

  • консултације у вези фармакотерапија,
  • израда терапијских водича,
  • анализа потрошње лекова,
  • праћење безбедности лекова и друго.

Уколико постоји сумња на појаву нежељеног догађаја током примене лека, информације се могу упутити на адресу todorovic.zoran@bkosa.edu.rs.

Одсеци

  • Одсек алергологије и имунологије са имунолошком лабораторијом

  • Одсек алерголошко-имунолошке дневне болнице

  • Одсек полунинтензивне неге (ЈИЛ ниво 1)

    N/A

Услуге

Начелник и главна сестра одељења