Отпуст пацијената врши се сваког дана до 10 часова, а изузетно у оправданим и хитним случајевима и после наведеног времена.

Отпуст пацијената из здравствене установе врши се:

  • када пацијент заврши лечење;
  • кадa се пацијент премешта у другу здравствену установу на даље лечење;
  • када то пацијент изричито захтева;
  • на захтев родитеља или стараоца за малолетно лице;
  • због грубог кршења и непридржавања одредаба кућног реда, а да пацијент није животно угрожен и да му се неће битно погоршати здравствено стање.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777