Бави се дијагностиком и лечењем најсложенијих хематолошких обољења укључујући малигне неоплазме: леукемије, лимфоме и другим врстама дијагностике и лечења.

Располаже савременом комором за растварање цитостатика и примену хемиотерапије, модерне оптичке микроскопе, посебни простор за дијагностичке и терапијске интервенције. Хематолошка лабораторија располаже савременим аутоматским бројачем крвних елемената и аутоматским коагулометром који омогућава дијагностику скоро свих урођених или стечених поремећаја хемостазе.

Одсеци

  • Одсек клиничке хематологије

  • Одсек онкохематологије са јединицом за аутологу трансплантацију костне сржи

  • Одсек полуинтензивне неге (ЈИЛ ниво 1)

Услуге

Начелник и главна сестра одељења