Материјал је у припреми.

Одсеци

  • Одсек за одржавање медицинске опреме, медицинских постројења и гасова под притиском

  • Одсек за одржавање болничких објеката

  • Одсек транспорта

  • Одсек исхране

  • Одсек вешераја

Начелник службе