Одељење опште и абдоминалне хирургије обавља преоперативну припрему, оперативно, неоперативно и постоперативно лечење и негу болесника који су примљени због патолошких промена и стања из подручија опште и абдоминалне хирургије, као и из ужих подручија којима се баве организационе јединице у саставу одељења. У оквиру одељења се обављају и специјалистичко-консултативни прегледи, амбулантно-поликлиничке услуге и збрињавају ургентна хируршка стања.

Одељење располаже са 63 болничке постеље распоређене у оквиру организационих јединица, од којих 6 постеља припада полуинтезивној нези у склопу одељења (Јединица интезивног лечења нивоа I – ЈИЛ I).

Број хоспитализованих болесника годишње је око 2500.

Оперативни програм, елективни као и ургентни, обавља се у операционом блоку који чини 5 савремених операционих сала, са опремом за све типове операција из домена опште хирургије, као и опремом за лапароскопску хирургију.

Број оперисаних болесника годишње је око 2000.

Одељење припада наставно-научној бази Медицинског факултета Универзитета у Београду, и редовно се изводи настава на предметима Основи клиничке праксе 1 и 2 (ОКП1 и ОКП2), Прва помоћ, Хирургија са анестезиологијом, као и обавезан клинички стаж из Хирургије.

Наставници:

 • Проф. др сц. мед. Дејан Николић, управник Клинике за хирургију
 • Доц. др Борислав Тошковић, заменик директора КБЦ-а, начелник Одељења опште и абдмониалне хирургије

Организационе јединице

 • Одсек за езофагогастричну хирургију

  Најчешћа патологија којом се бави одсек јесу малигне болести једњака и желуца, као и крварења из горњих партија дигестивног тракта, улкусна болест, гастроезофагеална рефлуксна болест.

  Одсек је основан 1999. године када је у нашу установу из Клиничког центра Србије прешао Проф. др Томислав Ранђеловић, еминентни стручњак из ове области хирургије.

  Поједина обољења једњака, у првом реду малигна болест, захтевају компликоване процедуре езофагектомије, комбиноване са лимфаденектомијом у два или три поља из онколошких разлога. После хируршке ерадикације следи симултана реконструкција креирањем новог једњака од сегмената дигестивног тракта, у првом реду желуца и дебелог црева. За успешну хирургију једњака неопходна је и прецизна преоперативна дијагностика, која подразумева тесну сарадњу хирурга, радиолога, гастро и бронхоскописте, пулмолога, патолога и анестезиолога. КБЦ „Бежанијска коса“ има све пратеће службе које обезбеђују квалитетну преоперативну дијагностику и за најкомпликованије случајеве.

  При лечењу патолошких стања желуца обавља се широк спектар операција које подразумевају ектензивне тоталне гастректомије због карцинома кардије и горњег дела желуца, радикалне гастректомије стандардног типа – тоталне, субтоталне, проксималне, дисталне, комбиноване са системском лимфаденектомијом. На пољу лечења бенигне гастродуоденалне патологије изводе се комбиноване ресективне и ваготомијске процедуре, контрола дуодено-гастро-езофагеалне рефлуксне болести комбиновањем ваготомије и антирефлуксних процедура.

  У оквиру одсека функционише Амбуланта за езофагогастричну хирургију у поликлиници КБЦ-а, петком од 10 часова.

 • Одсек за хепатобилиопанкреатичну хирургију

  Од 1999. године, хируршки рад у области хепатобилиопанкреатичне хирургије доживљава велику експанзију. Практично, осим трансплантације органа, нема ниједног хируршког обољења или компликације из ове области које у нашој установи не могу бити третирани на најсавременији и најадекватнији начин. Скоро трећина болесника на одељењу Опште и абдоминалне хирургије припада овој патологији.

  Осим најчешћих обољења (холециститис, холедохолитијаза, панкреатитис) због којих се обави највише операција отвореним или лапароскопским захватима, предузимају се и најсложеније процедуре. У ову групу спадају анатомске ресекције јетре, укључујући хепатектомије, ресекције жучних водова због тумора, операције интрахепатичне литијазе и ехинококозе јетре, реконструкције повреда и бенигних стеноза жучних путева.

  Оперативни захвати због тумора периампуларне регије (радикална и проширена цефалична дуоденопанкреатектомија – Whipple или пилорус презервирајућа), ресекције панкреаса због дукталног карцинома, укључујући и тоталну панкреатектомију, заступљени су у завидном броју. Неуроендокрини тумори панкреаса као и ресекционо-деривационе процедуре због хроничног панкреатитиса, такође су бројне. Многе од ових процедура до пре неколико година нису рађене у овој установи.

  Одсек ХБП хирургије је уз Прву хируршку клинику КЦС постао референтни центар, у који се шаљу пацијенти из целе Србије и Републике Српске, како због тумора тако и због постоперативних  компликација. Иако не припадају ХБП систему, на одсеку је извршен и значајан број адреналектомија због тумора надбубрега као и операција ретроперитонеалних тумора.

  Одсек је основао Проф. др Драгољуб Билановић и дао велики допринос данашњем начину спровођења наведених процедура. Наши резултати су компатибилни са савременим европским и светским резултатима, а захваљујући едукацији специјализаната и младих специјалиста, можемо очекивати још бољу перспективу.

  У оквиру одсека функционише и амбуланта хепатобилиопанкреатичне хирургије у поликлиници КБЦ-а, уторком и петком преподне.

 • Одсек за колоректалну хирургију

  У домен рада овог одсека спада пре свега хируршко лечење пацијената са колоректалним карциномом, са хроничним инфламаторним обољењима дебелог црева и оперативно и неоперативно лечење проктолошких обољења.

  Имајући у виду учесталост колоректалног карцинома у нашој популацији, посебна пажња је посвећена сабременом  лечењу овог обољења. Након спровођења комплетне дијагностике сви случајеви се презентују Онколошком конзилијуму где се одређује оптимални терапијски план. Пацијенти са карциномом ректума, када је то индиковано, упућују се на преоперативно зрачење које се спроводи на ВМА а потом се оперишу у нашој установи. Када у моменту постављања дијагнозе тумора дебелог црева постоје и ресектабилне метастазе у јетри са успехом се раде и симултане ресекције колоректалних тумора и метастаза.

  Осим стандардних хируршких процедура ресекција дебелог црева због тумора уназад 15 година обављају се и најсложеније операције из области пелвичне хирургије- егзентерезе мале карлице, због узнапредовалих тумора ректума, гинеколошких тумора и рецидива колоректалног карцинома. Ово је постало могуће захваљујући сталном усавршавању лекара са овог одсека на водећим клиникама у свету (Јапан, Енглеска, Француска, САД).

  Спроводи се хируршко лечење запаљењских обољења дебелог црева: улцерозног колитиса и Кронове болести. Код улцерозног колитиса и фамилијарне полипозе дебелог црева раде се компликоване операције- ресторативне проктоколектомије код којих се уклања цело дебело црево и ради реконструкција завршног дела дигестивног система.

  Такође се успешно спроводи и лечење бенигне проктолошке патологије – хемороида, аналних фисура, фистула, апсцеса и др.

  У оквиру одсека функционише Амбуланта коло-проктолошке хирургије у поликлиници КБЦ-а, сваким радним даном од 13 часова, осим петком.

 • Одсек за васкуларну хирургију

  У раду одсека, спроводи се лечење болесника са обољењима и повредама крвних судова трбуха и екстремитета и спроводе се све врсте хируршких захвата на периферним и главним артеријским крвним судовима, површинском и дубоком венском систему, као и ампутације екстремитета.

  У оквиру одсека функционише и васкуларна амбуланта у поликлиници КБЦ-а, средом преподне.

 • Одсек полуинтентзивне неге (ЈИЛ ниво I)

  У јединици полуинтезивне неге се врши лечење болесника који захтевају интензивно преоперативно, периоперативно као и постоперативно праћење општег здравственог стања, али без употребе инвазивног мониторинга као што захтева лечење болесника у јединицима интезивног лечења нивоа II и III (ЈИЛ II и ЈИЛ III).

Информације за пацијенте

Посете на Одељењу опште и абдоминалне хирургије:

 • сваким радним даном у периоду од 15:00 – 16:00 часова и
 • викендом и празницима у периоду од 14:00 – 16:00 часова.

Специјалистички прегледи се обављају радним данима у поликлиници КБЦ „Бежанијска коса“ у оквиру амбуланте опште хирургије или амбулантама специјализованих одсека.

Заказивање се врши лично на шалтеру поликлинике или путем телефона на број (011) 2095 601 или (011) 3010 777 локал 220.

Заказивање термина за хоспитално лечење се врши на одељењу опште и абдоминалне хирургије сваким радним даном у периоду 08:00 – 14:00 часова. Потребно је доћи лично са специјалистичким извештајем ординирајућег хирурга.

Постоји могућност пријема хируршких болесника у стандардне болесничке собе на Одељењу опште и абдоминалне хирургије (стандрадна услуга РФЗО), као и у савремено опремљене апартмене у склопу КБЦ-а (услуга која се наплаћује по ценовнику КБЦ-а).

Услуге

Материјал је у припреми.

Начелник и главна сестра одељења

Контакт телефони

(011) 3010 746 – директан телефон
(011) 3010 777 – локал 450 – пулт
– локал 451 – начелник одељења
– локал 452 – лекарска соба 1
– локал 453 – лекарска соба 2
– локал 454 – амбуланта

Заказивање прегледа

Одељење опште и абдоминалне хирургије
Директан телефон: (011) 2095 601
Преко централе: (011) 3010 777 локал 220