Клиника за хирургију обавља послове здравствене, наставне и научно-истраживачке делатности из области хирургије.

Клиника за хирургију је наставна база Медицинског факултета у Београду, у којој се обавља теоретска и практична настава из хирургије за студенте медицине, слушаоце последипломске наставе и ужих специјализација, магистрарских и докторских студија, а према плану и програму Факултета.

На клиници се обавља едукација ученика средње и студената више медицинске школе.

Здравствена делатност се обавља преко стационарних одељења и специјалистичко-консултативних амбуланти. Научно-истраживачка делатност обавља се по програмима тема из области клиничке хирургије.

Одељења

Управник и главна сестра клинике