Историјат

У првим годинама рада КБЦ „Бежанијска коса“ није имала оформљену Службу за трансфузију, већ су два трансфузијска техничара радила при операционој сали, што је задовољавало тадашње потребе болнице.

Године 1981. основан је Кабинет за трансфузију у којем су радили само трансфузијски техничари, а 1993. године са радом почиње и лекар, специјалиста трансфузиологије. Уведен је и сменски рад.

Служба транфузиологије данас

Данас Служба за трансфузију функционише као Банка крви, спремна да у сваком тренутку пацијенту обезбеди оптималну количину крвне компоненте која му недостаје.

Кадар Службе за трансфузију чине: начелник, специјалиста трансфузиологије; клинички лекар, на специјализацији трансфузиологије; главна сестра Службе; седам трансфузијских техничара-трансфузиста који обезбеђују сменски рад.

Делатност Службе за трансфузију прилагођена је потребама хируршких, онколошких и интернистичких болесника.

Основна делатност

Основне делатности Службе за трансфузију:

  • Снабдевање КБЦ крвним компонентама,
  • Складиштење , дистрибуција и руковање компонентама крви,
  • Вођење администрације у области издавања и примене крви, у писаној и електронској форми,
  • Спровођење претрансфузијских тестова код прималаца крви и крвних компоненти,
  • Испитивање и евидентирање нежељених ефеката трансфузије крвних компоненти,
  • Одређивање крвних група и подгрупа, RH фенотипа код пацијената,
  • Имунохематолошка испитивања пацијената (Кумбсов тест, одређивање хладних аглутинина у серуму пацијента),
  • Консултације у области компонентне терапије,
  • Едукација запослених у области компонентне терапије, имунохематологије, нежељених ефеката трансфузије.

Начелник и главни лаборант службе

Телефони за информације

Директан телефон (011) 2095 606
Преко централе (011) 3010 777 локал 466 и 467

Радно време

Служба за трансфузиологију ради од 00:00 – 24:00 часа током целе године.

Информације за пацијенте

Све делатности Службе односе се на стационарне пацијенте и пацијенте дневних болница (Служба функционише као Банка крви).