Научни одбор

У КБЦ ”Бежанијска коса” координацију научно-истраживачког рада обавља одговарајући Одбор у коме су истакнути представници струке, односно науке.

Он разматра и усваја истраживачке пројекте и иницира нова истраживања којима ће се унапредити положај науке и престиж КБЦ у том смислу. Задатак тог одбора је да се стара о научном квалитету и рејтингу истраживачких радова који се продукују од стране запослених. Његов је задатак да иницира рад на истраживањима чији је циљ стварање нове категорије младих стваралаца будућих магистара и доктора наука.

Публиковање научних радова

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас