Стручни колегијум је стручно тело Клиничко-болничког центра које разматра, предлаже и усваја стручне и доктринарне ставове.

Стручни колегијум Клиничко-болничког центра чине управници клиника и начелници медицинских одељења и служби Клиничко-болничког центра.

Радом стручног колегијума руководи директор Клиничко-болничког центра.

Стручни колегијум састаје се по потреби, а сазива га директор Клиничко-болничког центра.

Стручни колегијум доноси пословник о своме раду.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777