Грудна хирургија, тачније речено, неки њени сегменти су рађени и раније. Модерна грудна хирургија у КБЦ ”Бежанијска коса” почиње са радом 2000. године.

Тада су обезбеђени услови за најопсежније операције у овој врсти хирургије. Био је то тежак пионирски рад, а омогућен је преласком екипе лекара и медицинских сестара из Клиничког центра Србије.

Одељење грудне хирургије данас има 3 лекара и 11 медицинских сестара. На одељењу се налази укупно 12 кревета, од чега 6 (шест) припада полуинтензивној нези.

Сви лекари осим оперативног лечења раде и комплетну дијагностику свих обољења плућа, плеуре, медијастинума, зида грудног коша, дијафрагме и лимфних жлезда врата. Нажалост, 97% пацијената болује од малигне болести.

Карцином бронха је на првом месту смртности од свих малигнитета и све је чешћи и код мушке и код женске популације. Од свих дијагностикованих тумора плућа, само 25% их је операбилно.

Стичу се услови за увођење нове торако-хируршке процедуре – видео-асистиране торакоскопије (VATS) и ласера, у циљу дијагностике и лечења болести органа другног коша.

Одсеци

  • Одсек за грудну хирургију

    Материјал је у припреми.

  • Одсек полуинтензивне неге (ЈИЛ ниво 1)

    Материјал је у припреми.

Услуге

Начелник и главна сестра одељења