Одељење хиршког интензивног лечења (ЈИЛ ниво II) оформљено је на основу Закона о здравственој заштити уредбом Владе Републике Србије о Плану мреже здравствених установа.

Има капацитет од 10 постеља са најсавременијим инвазивним мониторингом и функционише заједно са Службом анестезиологије са реанимацијом и Јединицом интензивног лечења нивоа 3, шест постеља се налази просторно у оквиру операционог блока.

Бави се интензивним лечењем критично оболелих пацијената, преоперативном припремом пацијената, постоперативним лечењем, као и лечењем пацијената са различитим степеном хируршких компликација по Clavien-Dindo класификацији.

У одељењу су запослена 3 лекара хирурга и 13 медицинских сестара.

Важно обавештење

Посете у јединици интензивне неге нису дозвољене.

Информације се могу добити телефоном на број (011) 3010 742 или лично у периоду од 10:00 – 11:00 часова или у периоду од 15:00 – 16:00 часова.

Услуге

Материјал је у припреми.

Начелник и главна сестра одељења