Историјат

Лабораторија КБЦ „Бежанијска коса“ почела је са радом 1956. године када и установа која је у то време имала око 500 постеља, а у њој су се лечили туберкулозни болесници. Установа је носила назив Градска болница за грудоболне „Бежанијска коса“, па су сходно томе у лабораторијској служби углавном рађене микробиолошке анализе и неколико основних биохемијских и хематолошких параметара.

С обзиром на трансформацију установе у болницу општег типа под именом Градска болница „Бежанијска коса“, са новим садржајем рада и организацијом, 1974. године долази и до трансформације лабораторијске службе. Градска болница „Бежанијска коса“ 1978. године прераста у КБЦ „Бежанијска коса“. У лабораторијску службу се уводе нове методе и поступци, а међу првима и систематска и организована контрола антикоагулантне терапије.

КБЦ „Бежанијска коса“ је 1979. године укључена у Ургентну службу града Београда за области хирургије, трауматологије, урологије и интерне медицине, што је условило промене у организацији лабораторијске службе и њено даље јачање.

Од оснивања до данас, захваљујући одговорном и посвећеном ангажовању запослених, Служба лабораторијске дијагностике је прерасла у модерну организациону јединицу која прати најсавременије дијагностичке методе у области лабораторијске медицине.

Опсег делатности

Служба лабораторијске дијагностике функционише у оквиру Заједничких медицинских служби и представља систем лабораторија интегрисаних у три одсека: Одсек за биохемију и имунохемију, Одсек за хематологију и хемостазу и Одсек за микробиологију и паразитологију.

Одсеци обезбеђују лабораторијску дијагностику за све три Клинике КБЦ-а, као и за Поликлинику у коју се упућују амбулантни болесници са територије града Београда и из целе Србије. У оквиру појединих одсека обавља се здравствена, наставна и научно-истраживачка делатност из области биохемије, имунохемије, хематологије, хемостазе, микробиологије, паразитологије и вирусологије. У оквиру научно-истраживачке делатности, у нашој лабораторији је реализован експериментални део великог броја специјалистичких и субспецијалистичких радова, магистарских и докторских дисертација као и бројних научних и клиничких студија. Резултати ових истраживања објављени су у форми саопштења на домаћим и међународним скуповима и у форми радова у домаћим и иностраним научним часописима.

Служба лабораторијске дијагностике изводи широку палету лабораторијских анализа пратећи најсавременија достигнућа из ове области и поштујући све принципе добре лабораторијске праксе са циљем да обезбеди ефикасну дијагностику за добробит болесника који се лече у нашој установи. Захваљујући најсавременијој лабораторијској опреми која представља врхунац квалитета у смислу технолошких иновација, као и стандардизације лабораторијских метода, годишње се уради близу 900.000 како основних тако и високоспецијализованих анализа са трендом перманентног пораста броја извршених лабораторијских услуга.

Служба је укључена у међународну спољашњу контролу квалитета RIQAS и UK NEQAS, а у току је акредитација лабораторије у склопу акредитације КБЦ-а, као целине коју спроводи Агенција за акредитацију здравствених установа Републике Србије.

Одсеци

  • Одсек за биохемију и имунохемију

  • Одсек за хематологију и хемостазу

  • Одсек за микробиологију и паразитологију

Препоруке пацијентима за лабораторијска испитивања

Ако пацијент добије упут за лабораторијска испитивања треба да се придржава следећих упутстава како би добијени резултати били тачни. У зависности од тражених анализа зависиће и припрема пацијента, врста узорка (крв, урин, столица и сл.) као и начин сакупљања узорка.

Све узорке за микробиолошка испитивања требало би узимати пре антибиотске терапије или најмање 12 сати после локалне апликације антисептичког средства.

Контролни узорак после антибиотске терапије треба узети најраније после 3 дана од завршене терапије.

Услуге

Начелник и главни техничар службе

Заказивање прегледа

Лабораторијске услуге се не заказују.

Узорци крви и другог биолошког материјала (урин, испљувак, столица, брисеви и сл.) за амбулантне пацијенте се узимају у Поликлиници, за хитне пацијенте у хитним пријемним амбулантама, а за стационарне пацијенте на одељењима.

Телефони за информације

Одсек за биохемију и имунохемију (011) 3010 777 локал 330
Одсек за хематологију и хемостазу (011) 3010 777 локал 330
Одсек за микробиологију и паразитологију (011) 3010 777 локал 335

Радно време

Одсек за биохемију и имунохемију 00:00 – 24:00 целе године
Одсек за хематологију и хемостазу 00:00 – 24:00 целе године
Одсек за микробиологију и паразитологију 07:00 – 14:00 радним данима
07:00 – 13:00 суботом