ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ НАУЧНОГ ОДБОРА

Чланови научног одбора су истакнути представници струке, односно науке.

Научни одбор може донети одлуку, ако је на седници присутно више од половине чланова.

 1. Научни одбор је научно-стручно тело које има задатак развијања научне мисли и истраживачког рада у КБЦ „Бежанијска коса“.
 2. Задатак научног одбора је да се стара о научном квалитету и рејтингу инстраживачких радова, који се продукују од стране запослених.
 3. Његов задатак је да иницира рад на истраживањима, чији је циљ стварање нове категорије младих стваралаца и будућих магистара и доктора наука.
 4. Разматра предложене програме научно-истраживачког рада и научних пројеката и оцењује њихове резултате.
 5. Процењује научни квалитет планираних академских радова (доктората, магистеријума, специјалистичких академских студија).
 6. Научни одбор о својим одлукама обавештава етички одбор и Директора установе.
 7. О свим видовима научно-истраживачког рада треба да буду обавештени надлежни руководиоци (директор Клинике, начелник Одељења) који морају бити присутни приликом презентовања претходно поменутих радова на научном одбору.
 8. У случају да је ментор из друге установе, коментор би требало да буде из нашег КБЦ-а, уколико постоји специјалиста тог типа.
 9. Научни радови свих запослених у КБЦ-у, који се планирају да буду излагани на различитим некомерцијалним научним скуповима, морају претходно бити приказани на матичном одељењу и о томе је потребно обавестити чланове научног одбора.
 10. Обавезно је редовно достављање годишњег извештаја о објављеним публикацијама у међународно признатим часописима научном одбору до 30.12. текуће године, без обзира да ли је запослени аутор или коаутор рада.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777