На основу одлуке о формирању Комисије за заштиту од болничких инфекција, формира се Комисија за заштиту од болничких инфекција у следећем саставу:

Број Радно место Функција у комисији
1. Директор КБ Центра Председник
2. Заменик директора КБ Центра Заменик председника
3. Директор Клинике за хирургију Члан
4. Директор Клинике за интерну медицину Члан
5. Директор Клинике за онкологију Члан
6. Начелник Одељења за општу и абдоминалну хирургију Члан
7. Начелник Службе операционог блока са стерилизацијом Члан
8. Главна сестра КБ Центра Члан
9. Главна сестра Клинике за хирургију Члан
10. Главна сестра Клинике за интерну медицину Члан
11. Главна сестра Клинике за онкологију Члан
12. Главна сестра Службе операционог блока са стерилизацијом Члан
13. Шеф Одсека микробиологије са паразитологијом Члан
14. Начелник Службе за фармацеутску здравствену делатност (болничке апотеке) Члан
15. Струковна медицинска сестра/струковни санитарно-еколошки инжењер Члан
16. Специјалиста епидемиологије Члан

 

Комисија доноси Програм за превенцију и сузбијање болничких инфекција и годишњи План за превенцију и сузбијање болничких инфекција, који се доставља надлежном Заводу за јавно здравље.

Комисија обавља следеће послове:

 1. Доноси и периодично ревидира Програм и стручно-методолошка упутства за Мере превенције и сузибијања болничких инфекција;
 2. Доставља упутства у писменој или електронској форми свим организационим јединицама;
 3. Доноси годишњи План рада комисије којим:
  • Одређује стручне приоритете у сузбијању болничких инфекција према епидемиолошкој ситуацији, као и поступке у оквиру мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција у складу са препорукама и упутствима републичке Стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама;
  • Одређује метод у праћењу болничких инфекција према препоруци доктора медицине, специјалисте епидемиологије;
  • Прати примену препорука и мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција;
 4. Анализира кретање болничких инфекција и утврђује приоритете у епидемиолошком надзору;
 5. Сарађује са надлежним Институтима, односно Заводима за јавно здравље;
 6. Разматра перопдићне извештаје које припрема организациона јединица за болничке инфекције у здравственим установама, на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, односно медицинска сестра-техничар у сарадњи а доктором медицине, специјалистом епидемиологије у установама;
 7. Подноси периодичне извештаје одговорном лицу – директору установе и надлежном Институту, односно Заводу за јавно здравље.

 

Комисија ради на основу Пословника о раду.

Рад комисије одвија се на састанцима који се организују најмање два пута током године, а по потреби ик чешће, у зависности од епидемиолошке ситуације у погледу болничких инфекција.

Чланови Комисије за свој рад су одговорни директору.

Директор установе одговоран је за спровођење мера превенције и сузбијања болничких инфекција.

Преузимање докумената

Пословник Комисије за заштиту од болничких инфекција, PDF документ, xxx kB (у припреми)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777