Болнички комплекс се састоји од следећих организационих јединица:

Управа и други органи управљања

Клиника за интерну медицину

Клиника за хирургију

Клиника за онкологију

Заједничке медицинске службе

Служба за правне и економско-финансијске послове

Служба за техничке и друге сличне послове

Научна делатност

Запослени су дужни да се савесно и одговорно односе према раду и да све послове за које су задужени извршавају у складу са правилима струке. У обављању својих послова запослени треба да створе пријатан пословни амбијент у међусобној колегијалној сарадњи, као и сарадњи са пацијентима и пословним партнерима. Осим тога, дужни су да се са највећим степеном професионалног уважавања односе према пацијентима и пословним партнерима.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777