На основу конкурса Министарства за науку, технологију и развој током 2005 године, КБЦ Бежанијска коса добила је финансирање за научни пројекат: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ИСТРАЖИВАЊЕ ФАКТОРА РИЗИКА ЗА НАСТАНАК ТРОМБОЗА У АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМУ.Проблем проучавања антифосфолипидног синдрома (АФС) од изузетне је важности с обзиром да се управо ради о најчешћем узроку тромбоза код одраслих особа.

Циљ овог мултидисциплинарног пројекта, где учествује више стручњака различитих специјалности из различитих медицинских установа:

  1. Утврђивање преваленције антифосфолипидних антитела код боленика са артеријским и венским тромбозама и рецидивантном акушерском патологијом.
  2. Испитивање клиничких импликација присуства типа и концентрација антифосфолипидних антитела (ЛА, АКЛ, β2ГП2) код болесника како са секундарним, тако и са примарнимантифосфолипидним синдромом.
  3. Утврђивање улоге антифосфолипидних антитела у настанку индуциране (изазване) атеросклерозе крвних судова код болесника са аутоимуним болестима и код младих (< 50 година живота).
  4. Припрема материјала за национални регистар болесника са антифосфолипидним синдромом ради могућности његове примене у међународним студијама.
  5. Сагледавање исхода лечења различитим терпијским протоколима болесника са антифосфолипидним синдромом.

У оквиру прве тематске целине извршиће се популационо истраживање преваленције антифосфолипидних антитела код болесника са венским и артеријским тромбозама на узорку од 500 болесника применом станардизованих имунолошких метода. Истраживање је део мултицентричне студије која се спроводи како на националном тако и на међународном нивоу (Имунолошка лабораторија Центра за аутоимуне болести Тел – Авивског универзитета).Утврђивањем присуства антифосфолипидних антитела код болесника с насталим тромбозама венске и артеријске мреже извршиће се правовремена дијагностика кохорте болесника са циљем да се употпуни терапијски протокол. Клиничко, имуносеролошко и испитивање методама визуелизације (НМР, ЦТ, Допплер крвних судова и др.) биће извршено ради откривања патолошких промена уциркулацији код болесника са антифосфолипидним синдромом.Налаз антифосфолипидних антитела могао би имати велики значај како за предвиђање појаве нових тромбоемболијских компликација аутоимунске генезе, тако и за поновљене акушерске компликације.

Тромбоемболијске појаве и патологија трудноће не подлежу обавезној пријави и код нас нема регистра болесника, а подаци о броју болесника су неадекватни, јер није задовољавајуће шифрирање болесника, па се студија преваленције антифосфолипидног синдрома и његових различитих клиничких испољавања сматра веома значајном. Систематско испитивање фактора ризика за појаву тромбоза и акушерске патологије до сада код нас није спроведена.

Пројекти са Светском здравственом организацијом

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777