Ha ocnoву члана 27. Статута КБЦ Бежанијска коса Управни одбор на XXVI седници одржаној дана 07.03.2013. године је усвојио

ВИЗИЈУ КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКОГ ЦЕНТРА БЕЖАНИЈСКА КОСА

КБЦ Бежанијска коса има циљ да буде лидер међу клиничко болничким центрима и шире, захваљујући препознатљивости високог квалитета здравствене услуге коју пружа.

КБЦ центар Бежанијска коса је познат као модерни, савремени медицински центар, препознатљив и признат и ван простора наше земље у областима онкологије, хирургије и интерне медицине.

КБЦ Бежанијска коса се са увођењем нових технологија и информационих система, прихватањем и спровођењем нових процедура и протокола, равномерним развојем медицинских дисциплина и специјалности, уз перманентно подизање квалитета рада, стручне оспособљености и едукације кадрова презентује као једна од најквалитетнијих установа за пружање здравствених услуга.

КБЦ Бежанијска коса је високоспецијализована здравствена институција и наставно-научна база Медицинског факулета у Београду, Универзитета у Београду, која има задатак да осим едукације кадрова врши и стручно оспособљавање кадрова за обављање високо софистицираних и практичних процедура у сви областима медицине које нам садашње и будуће време налаже.

КБЦ Бежанијска коса поштујући највише етичке и професионалне стандарде, тежи да максимално подигне ниво, обим и квалитет медицинских услуга терцијарног нивоа здравствене заштите које пружа. Наше опредељење представља и повезивање са медицинским установама највишег ранга у земљи и иностранству.

ПРЕДСЕДНИК ТИМА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ
Проф. др сц. мед. Дејан Николић

ВД ДИРЕКТОР КБЦ „БЕЖАНИЈСКА КОСА“
Доц. др Марија Здравковић

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777