Одељење за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичко-консултативне прегледе на клиници за хирургију од 2014. године по новој систематизацији ради као једно одељење са два одсека.

Организационе јединице

 • Oдсек за пријем на стационарно лечење и збрињавање ургентних стања

  Oдсек за пријем на стационарно лечење и збрињавање ургентних стања састоји се из:

  • Амбуланта за реанимацију;
  • Амбуланта за хитна хирушка стања;
  • Амбуланта за хитна ортопедска – трауматолошка стања;
  • Амбуланта за хитна уролошка стања.

  Одсек за збрињавање хитних стања према распореду дежурних установа града Београда сваки други дан је дежуран током целе године.

  Корисници здравствене заштите који се примају на болничко лечење по заказаном термину морају проћи процедуру одсека за пријем како медицинску тако и административну.

  На дан заказаног пријема корисници су у обавези да понесу са собом:

  • Упут за стационарно лечење од изабраног лекара (оверен од комисије матичне филијале ако није београдски осигураник);
  • Медицинску документацију;
  • Анестезиолошку сагласност;
  • Средства за личну хигијену;
  • Пиџаму;
  • Папуче.

  Амбуланта за хитна хирушка стања телефон: (011) 3010 777, локали 250 и 253.

  У амбуланти за хитна ортопедска – трауматолошка стања се обављају и специјалистичко – консултативни прегледи (први и контролни) сваког радног дана у току преподнева. Код првих прегледа, обавезно од изабраног лекара, донети упут за специјалистички преглед, као и код контролних специјалистичких прегледа (упут важи 6 месеци). Прегледи се не заказују.

  Телефон: (011) 3010 777 локал 270 или (011) 2095 626.

  У амбуланти за хитна уролошка стања се обављају и специјалистичко – консултативни прегледи (први и контролни) сваког радног дана у току преподнева.

  Код заказивања првог прегледа, обавезно од изабраног лекара донети упут за одговарајући специјалистички преглед, као и код контролних специјалистичких прегледа (упут важи 6 месеци). Прегледи се заказују сваког радног дана од 07:00 – 14:00 часова, на шалтерима или телефоном на бројеве (011) 3010 777 локал 260 или (011) 2095 619.

 • Одсек за хируршке специјалистичко-консултативне прегледе

  У оквиру одсека за хирушке специјалистичко – консултативне прегледе, налазе се следеће амбуланте:

  Амбуланта опште хирургије

  У оквиру опште хирушке амбуланте, обављају се специјалистичко консултативни прегледи (први и контролни) сваког радног дана у току преподнева, прегледи се не заказују.

  Субспецијалистичке амбуланте:

  • Амбуланта коло–проктолошке хирургије;
  • Амбуланта хепатобилиопанкреатичне хирургије;
  • Амбуланта езофагогастричне хирургије;
  • Амбуланта васкуларне хирургије;
  • Амбуланта уролошка (понедељком и петком).

  Заказивање за наведене субспецијалистичке амбуланте је сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова на шалтерима или телефоном (011) 3010 777 локал 240 или (011) 2095 658.

  Код заказивања првог прегледа, обавезно од изабраног лекара донети упут, за одговарајући специјалистички преглед, као и код контролних специјалистичких прегледа (упут важи 6 месеци).

  Дневна болница за извођење малих хируршких интервенција

  Заказивање малих хируршких интервенција се врши лично или телефоном са извештајем лекара специјалисте из наше установе. Телефон дневне болнице (011) 3010 777 локал 240 или (011) 2095 658.

Услуге

Материјал је у припреми.

Начелник и главни техничар одељења