У Служби се обављају послови здравствене, наставне и научно-истраживачке делатности из области анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења.

У оквиру здравствене делатности у Служби се организују и обављају послови анестезиологије, реаниматологије, интензивног лечења и терапије акутног постоперативног бола и терапије хроничног бола, за стационарне пацијенте, и поликлинички део: хирургије, урологије, ортопедије, онкохирургије, грудне хирургије, интерне медицине, палијативне неге и др., а кроз анестезиолошку амбуланту и послове адекватне и ефикасне припреме елективних хируршких болесника, пре хоспитализације.

Историјат

Развој Анестезије као дела хирургије започео је 1964. године доласком Прим. др Оливере Радојковић као јединог специјалисте анестезиолога у тадашњој Градској болници за грудне болести на Бежанијској коси, а 1968. године формирана је јединица за интензивну респираторну терапију која је била и интензивна нега за постоперативно лечење.

Године 1990. Одсек Анестезије постаје Одељење за Анестезију и интензивну негу у оквиру Клинике за хирургију чији је начелник био прим др сц. Сава Зорић. Анестезиологију у КБЦ ”Бежанијска коса” посебно карактерише примена регионалне анестезије и терапије бола коју промовише прим. Зорић. Он је такође основао Српски актив за регионалну анестезију који постоји и данас.

Проф. др Драган Павловић био је начелник анестезије до 2014. године. Био је дугогодишњи председник Друштва анестезиолога Србије (ДАС) и основао је Београдски симпозијум о болу (БИСОП) 2010. године у КБЦ ”Бежанијска коса”.

Даљи развој КБЦ ”Бежанијска коса”, посебно њених оперативних јединица, формирање нових и преструктурирање постојећих одељења, усавршавање нових анестезиолошких и интервентних процедура, увођење савремених протокола у лечењу критично оболелих, нових технологија и апарата што неминовно доводи до даљег напредовања кадровских и техничких капацитета на Aнестезији.

Шта је анестезиолог?

Већина људи мисли о свом анестезиологу као о “доктору иза маске” који им помаже да спавају током операције и који их буди када је све готово.

Оно што мало људи схвата је да анестезиолог данас има важну улогу у операционој сали – он је обучен да процени, заштити и регулише ваше виталне функције које могу бити угрожене током операције. Штавише, ови специјалисти одмах дијагностикују и лече све здравствене проблеме који могу настати током операције и у току опоравка.

Како је анестезиолог квалификован да вам помогне?

Анестезиолози су доктори медицине који завршавају Медицински факултет у трајању од 6 година. Након годину дана обавезног стажа, две године рада у клиничкој пракси, четири године проведу у интензивном тренингу савладавања медицинских и техничких аспеката специјализације. Са положеним специјалистичким испитом стичу звање специјалиста анестезиолог и реаниматолог.

Чак и по завршеном тренингу они и даље уче о новим медицинским достигнућима и техникама анестезије, тако да је са сваким следећим пацијентом искуство све веће и сигурније. Они су специјализовани у кардиологији, лечењу критично оболелих, интерној медицине, фармакологији и хирургији да би могли да испуне своју улогу у модерној медицини.

Ко је анестезиолог?

Анестезиолог је високо обучен лекар, који се специјализује у области анестезије и интензивног лецења.

Првенствено је одговоран за безбедност и добробит пацијента пре, током и после операције. То укључује његово место у обезбеђивању несвесног стања званог “општа анестезија”, давању “регионалне анестезије”, где је само један део тела умртвљен или у седирању када је то индиковано код потребе за укидањем бола и анксиозности. Омогућава континуирано обезбољавање и одржавање виталних функција које могу бити угрожене током агресивних медицинских процедура.

Улога анестезиолога превазилази операциону салу. Анестезиолог је одговоран за преоперативну процену пацијента, када пажљиво разматра и процењује тренутно стање здравља пацијента и планирану хируршку интервенцију како би донео одлуку о најсигурнијем плану анестезије за сваког пацијента појединачно. Одговоран је такође за добробит пацијента у постоперативном периоду док пролази дејство анестетика. Он је често укључен у лечењу акутног постоперативног бола, као и хроничног бола и канцерског бола.

Анестезиолог је незаменљив у ЈИЛ (јединици интензивног лечења) где даје највећи допринос у лечењу користећи најсавременије машине за вештачко дисање или замену бубрежне функције нпр.

Анестезиолог се бави збрињавањем многих хитних стања, по живот опасних. Тако у процесу “оживљавања” односно кардиопулмоналне реанимације обезбеђује дисајни пут, поновно покретање срчаног рада и изводи напредне мере животне потпоре.

Као консултант игра важну улогу у стабилизацији и припреми пацијента за хитне операције.

Анестезиолошки тим се састоји од специјалисте анестезиолога као вође тима и медицинског техничара са искуством у области анестезије.

ВЕРУЈТЕ АНЕСТЕЗИОЛОГУ ЈЕР ОН ВЕРУЈЕ ВАМА.

Сви анестезиолози раде према потреби посла у свим сегментима анестезије, реанимације, консултација, амбулантно-поликлиничком прегледу, амбулантној анестезији и интензивном лечењу.

Одељења

 • Одељење анестезиологије

  Примењује све врсте савремене анестезије уз коришћење модерне анестезиолошке опреме. Примењују се савремене анестезиолошке процедуре:

  • ТИВА/ТЦИ; инхалациона анестезија ниским протоцима гасова,
  • регионална анестезија,
  • ПЦА,
  • континуирана и
  • ПЦЕА епидурална аналгезија и интервентне процедуре у лечењу бола.

  Годишње се спроведе до 5000 анестезија за различите хируршке процедуре у 5 операционих сала. Изводе се све методе анестезије у зависности од општег стања болесника и врсте хируршке интервенције. Више од 1500 савремених дијагностичких и терапијских процедура годишње се обавља у општој анестезији, процедуралној седацији и регионалној анестезији или комбинацији ових метода.

 • Одељење интензивног лечења (ЈИЛ ниво 3 - Централна интензивна јединица установе)

  Оформљено је на основу Закона о здравственој заштити уредбом Владе Републике Србије о плану мреже здравствених установа. Ниво III Интензивног лечења и неге служи за лечење пацијената код којих је неопходна сложена респираторна потпора или базична респираторна потпора, заједно са потпором још најмање два органска система (пацијенти са дисфункцијом више органа). Има капацитет од 4 кревета са најсавременијим инвазивним мониторингом и функционише заједно са хируршком интензивном негом чији је капацитет 10 кревета са комплетним мониторингом. У њему се лече хитно и елективно оперисани хируршки болесници, болесници који се припремају за веће хируршке процедуре, као и они са различитим степеном хируршких компликација по Clavien-Dindo класификацији.

 • Кабинет за специјалистичко-консултативне прегледе и лечење бола

  Кабинет се састоји из амбуланте за терапију бола и анестезиолошке амбуланте за преоперативну припрему пацијената.

  Анестезиолошка амбуланта ради сваког радног дана од 07:00 – 14:00 часова у згради поликлинике.

  Предност при прегледу имају:

  • хоспитализовани пацијенти,
  • пацијенти дневне болнице,
  • деца,
  • труднице,
  • инвалиди и лица са посебним потребама.

  Уколико пацијент нема оверену здравствену легитимацију, преглед ће бити наплаћен по ценовнику РФЗО.

  Потребно је да пацијент донесе комплетну медицинску документацију везану за садашњу болест и хронична обољења која лечи (лабораторијске анализе, рендгенски снимак плућа и срца, ЕКГ, интернистички или педијатријски налаз, списак лекова које редовно узима). Налази не би требало да буду старији од месец дана.

  Терапија акутног и хроничног бола изводи се инвазивним и неинвазивним методама (фармакотерапија). Неопходно је имати упут за специјалистички преглед и сву претходну медицинску документацију.

   

  Амбуланта за терапију бола ради уторком и четвртком од 08:00 – 14:00 часова.

  Анестезиолошка амбуланта за преоперативну припрему ради од понедељка до петка од 08:00 до 14:00 часова. Сви пацијенти који долазе на планирану операцију морају бити прегледани у анестезиолошкој амбуланти пре пријема у болницу.

  Неопходно је имати упут за специјалистички преглед, извештај хирурга, лабораторијске анализе (крвна слика, биохемијске анализе, крвна група), ЕКГ, извештај интернисте, рендгенски снимак плућа не старији од месец дана.

  Уколико се пацијенти хронично лече код лекара других специјалности, потребни су извештаји тих лекара не старији од месец дана.

  У анестезиолошкој амбуланти ћете добити информисани пристанак који треба обавезно прочитати и потписати.

Услуге

Материјал је у припреми.

Начелник и главна сестра службе

Контакт подаци

Директан телефон: (011) 3010 742
Преко централе: (011) 3010 777
– локал 440 – сестринска соба
– локал 441 – начелник