Контакт лица задужена за заштиту података о личности

  • Марић Александра, дипл.правник, телефон: 011/30-10-777, лок. 119
  • Николић Љубиша, дипл.правник, телефон: 011/30-10-793; e-mail: ljnikolic@bkosa.edu.rs

Одлука и обавештење о одређивању лица за заштиту података о личности (20.11.2019.)