С обзиром да кардиоваскуларна обољења представљају најчешћи узрок смртности у нашој земљи, по учесталости се налазимо на врху европске лествице. Због тога кардиологија представља један од фокуса развоја наше установе.

Одељење кардиологије налази се у саставу Клинике за интерну медицину КБЦ ”Бежанијска коса”. Основна делатност одељења је збрињавање пацијената са хроничним и акутним обољењима кардиоваскуларног система.

На Одељењу кардиологије КБЦ “Бежанијска коса” свакодневно се о здрављу пацијената брине укупно 23 лекара и 52 сестре, као и 4 РТГ техничара. У потпуности смо опремљени и обучени да збринемо и дијагностификујемо све врсте кардиоваскуларних поремећаја, поремећаја ритма, хипертензивних проблема, као и сва акутна стања у кардиологији. У току године на Одељењу кардиологије и у припадајућим амбулантама збринемо преко 10.000 пацијената са кардиоваскуларним тегобама.

Одсеци

 • Одсек клиничке кардиологије

 • Одсек коронарне јединице (ЈИЛ ниво 2)

 • Одсек полуинтензивног кардиолошког лечења (ЈИЛ ниво 1)

 • Одсек кардиолошке дијагностике

 • Одсек за интервентну кардиологију и пејсмејкер

 • Кабинет за неурокардиологију

  Kабинет за неурокардиологију је јединствена лабораторија у светским оквирима зато штo је центар који се састоји из три јединице: центра за кризе свести, лабораторије за функционално тестирање аутономног нервног система и кардиоваскуларну ризик стратификацију пацијената.

  Кабинет за неурокардиологију се у самом почетку рада профилисао као један од највећих светских центара за лечење криза свести, са посебним освртом на неурокардиогену синкопу. Уз помоћ високо софистициране опреме, могуће је врло ефикасно утврдити узрок губитка свести код пацијената и предузети одговарајуће лечење.

  Неурокардиолошка лабораторија је центар активности Секције за Аутономни нервни систем СЛД и Удружења за Неурокардиоогију Србије, мултидисциплинарних организација које окупљају врхунске стручњаке разних профила и специјалности. Секција је једно од десет интернационалних удружења у оквиру Ервропског удружења (ЕФАС), док је Удружење за Неурокардиологију Србије четврто удружење формирано у свету после америчког, италијанског и турског.

  Синкопа центар

  Неурокардиолошка лабораторија се у самом почетку рада профилисала и као један од највећих светских центара за лечење криза свести, са посебним освртом на неурокардиогену синкопу. Уз помоћ високо софистициране опреме, могуће је врло ефикасно утврдити узрок губитка свести код пацијената и предузети одговарајуће лечење.

  Неинвазивни „beat to beat“ хемодинамски мониторинг

  Неурокардиолошки кабинет, КБЦ Бежанијска Коса је званично почео са радом у јануару 2005. године, након претходног опремања врхунском технологијом укључујући тренутно наjсавременије и револуционарне системе за неинвазивни дијагностички хемодинамски и неурокардиолошки мониторинг.

  Task Force“ и „Portapres“ су системи за стационарни и амбулаторни мониторинг и анализу ЕКГ сигнала и притиска откуцај по откуцај, синхроно са срчаним радом коришћењем специјалних сензора који мере проток кроз артерије прстију шаке. Оба система који се тренутно налазе у лабораторији су задња реч науке у овој области и NASA га користи за тестирање космонаута.

  Комбинацију оба неинвазивна система са најсавременијом дијагностиком тренутно поседује само неколико центара у свету као што је на пример центар у Лондону и Хјустону. Захваљујући Министарству науке Републике Србије у току је набавка и полисомнографа, којим ће се моћи у исто време анализирати и мождана и срчана активност код пацијената са кризама свести и на тај начин диференцирати епилепсија од обичних криза свести.

  Персонална медицина и аутономни нервни систем

  Уз помоћ генетичара из Института Винча, већ неколико година се ради генетска анализа код сваког пацијента у циљу утврђивања одређених генских полиморфизама који су битни за индивидуални приступ и откривање оптималног лека за сваког пацијента. Паралелно се код свих пацијената ради и комплетно тестирање функције аутономног нервног система у циљу откривања типа симпатовагалног баланса.

  С обзиром да су технике генетског инжењеринга скупе и тешко прилагодљиве за свакодневни клинички рад, циљ мултидисциплинарног приступа је да се утврди корелација између генетских полиморфизама и функционалног статуса аутономног нервног система. Током претходних година заједничког рада тестирани су главни антихипертензивни лекови коришћењем врхунске технологије која омогућава испитивање и раних ефеката примене терапије.

  Уз помоћ интернационалне групе програмера из Цириха у Неурокардиолошкој лабораторији се користи јединствен ”ANSA scan plus” софтвер, који омогућава одговор који је лек оптималан за лечење хипертензије и процењује ризик од појаву изненадне срчане смрти.

  Примена софтвера се заснива на методи ANSA (Autonomic Nervous System Adjustment), развијеној такође у овој лабораторији, у чијој основи је подешавање функције аутономног нервног система.

  Код свих пацијената стручњаци са Института за психологију раде и серијско психолошко тестирање у циљу откривања психолошке структуре сваке личности.

  Неинвазивна ризик предикција за појаву изненадне срчане смрти

  У оквиру Неурокардиолошке лабораторије се одвија и интезивна сарадња са инжењерима Техничког универзитета у Новом Саду, који у оквиру пројекта Министарства науке републике Србије раде анализу биолошких сигнала који се добијају снимањем сигнала притиска и ЕКГ-а. Захваљујучи овој сарадњи могуће је фином анализом урадити пројекцију кардиоваскуларног ризика у смислу појаве изненадне срчане смрти, инфаркта или других нежељених догађаја.

  Нано технологија у кардиологији

  Од пре неколико година је започета сарадња између Неурокардиолошке лабораторије КБЦ Бежанијска Коса и тимова инжењера и физичара из три институције: Нано лабораторије са Машинског факултета из Београда, Института Винча и Института за физику из Земуна. У све три познате научне институције испитују се узорци лекова и плацебо форме истих препарата коришћењем четири различите методе, у смислу анализе квантних промена на нивоу нано честица.

  Циљ је примена различитих високософистицираних уређаја у смислу развоја нових технологија у лечењу пацијената и скенирања функције постојећих лекова на нивоу нано честица.

  Програми у кабинету за неурокардиологију

  Програми прегледа који се врше у кабинету:

  • Кардиологија: предикција кардиоваскуларног морталитета код инфаркта и осталих болести, дијагноза синкопе, испитивање хемодинамског одговора на лекове, неинвазивно мерење крвног притиска и хемодинамских параметара, терапијска обсервација након уграђивања паце макера, примена у интезивним негама, евалуација аутономног нервног система и барорефлексног сензитивитета, обсервација пацијената са трансплатираним срцем и др.
  • Неурологија: евалуација аутономног нервног система у свим неуролошким болестима, дијагностика аутономне неуропатије и барорефлексног сензитивитета, дијагноза синкопе и анализа перфузије мозга применом слободног канала за транскранијални доплер.
  • Педијатрија: дијагноза узрока синкопе код деце и диференцијална дијагноза у односу на епилепсију.
  • Нефрологија: обсервација пацијената на дијализи, превенција дијализне хипотензије, калкулација хемодинамских параметара, дијагноза уремијске неуропатије и дијабетичне нефропатије на основу раста тоталне периферне резистенције, препознавање нестабилних хипертензивних пацијената, евалуација одговора на вазоактивне лекове.
  • Дијабетологија: рана дијагноза дијабетесне нефропатије и неуропатије, евалуација аутономног нервног система и барорефлексног сензитивитета, дијагноза синкопе, мерење хемодинамских параметара.
  • Урологија: дијагностика органских узрока еректилне дисфункције.
  • Гастроентерологија: иритабилни колон, улцерозни колитис, гастроезофагеални рефлукс, цироза јетре, фармакологија.
  • Реуматологија: реуматоидни артритис, лупус, склеродермија и друго.
  • Пулмологија: “sleep” апнеа, астма, фармакологија.
  • Фармакологија: нови револуционарни начин испитивања хемодинамског одговора на примену лекова.
  • Психологија и психијатрија: психолошки статус и аутономни нервни систем, фармакологија, психосоматика.
  • Онкологија: тестирање кардиотоксичности цитостатика.
  • Спортска медицина: тестирање кардиоваскуларног ризика код спортиста.
  • Нелинеарна физика и математика: анализа биолошких сигнала у болестима и фармакологији.
  • Научноистразивачки рад: сарадња са најпознатијим лабораторијама у свету.

  Контакт подаци

  Директан телефон: (011) 3010 714
  Преко централе: (011) 3010 777 локал 540

  Информације за пацијенте

  Прегледи се могу заказивати уз упут лекара опште праксе насловљен за специјалистички преглед у Неурокардиолошком кабинету.

  Након урађеног прегледа пацијенти са индикацијама добијају термин комплетног тестирања.

Услуге

Начелник и главна сестра одељења

Контакт телефони

Одсек клиничке кардиологије
Директан телефон: (011) 3010 754
Преко централе: (011) 3010 777 локал 530

 

Одсек коронарне јединице (ЈИЛ ниво 2)
Директан телефон: (011) 2095 661
Преко централе: (011) 3010 777 локал 530

 

Одсек кардиолошке дијагностике
Директан телефон: (011) 3010 754
Преко централе: (011) 3010 777 локал 530

 

Одсек за интервентну кардиологију и пејсмeјкер
Директан телефон: (011) 2095 642
Преко централе: (011) 3010 777 локал 530

 

Амбуланта кардиологије
Директан телефон: (011) 2095 641, 2095 643
Преко централе: (011) 3010 777 локал 530

 

Кабинет за неурокардиологију
Директан телефон: (011) 3010 714
Преко централе: (011) 3010 777 локал 530