• 21. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 42Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 42Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/17

  • 21. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 41Д/17 Медицински гасови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 41Д/17 за јавну набавку добара – медицински гасови. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/17

  • 21. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 25Д/17 Гориво

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 25Д/17 за јавну набавку добара – гориво (евро дизел, моторни бензин и течни нафтни гас), за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/17 Појашњење конкурсне документације (21.07.2017. године)

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН ОП 40Д/17 Уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 40Д/17 за јавну набавку добара – уградни материјал у хирургији, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 40Д/17

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 19У/17 Одржавање и поправка опреме у вешерају

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19У/17 за јавну набавку услуга – одржавање опреме у вешерају, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19У/17 Појашњење конкурсне документације (20.07.2017. године) Измјена конкурсне документације (20.07.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (20.07.2017. године) Обавјештење о продужењу рока за подношење понуде (20.07.2017.

  • 17. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 23Д/17 Средства за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 23Д/17 за јавну набавку добара – Средства за одржавање хигијене, по партијама, за период од 12 мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 23Д/17

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 18Д/17 Разни ситан инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18Д/17 за јавну набавку добара – разни ситан инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18Д/17

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 16У/17 Одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 16У/17 за јавну набавку услуга – одржавање лабораторијског информационог система (ЛИС). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 16У/17

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 15У/17 Одржавање здравственог информационог система „HELIANT“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15У/17 за јавну набавку услуга – одржавање здравственог информационог система „HELIANT„. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15У/17

  • 14. ЈУЛА '17.

  ЈН МВ 18У/17 Одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 18У/17 за јавну набавку услуга – одржавање рачунарске опреме, штампача, монитора и УПС уређаја. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 18У/17

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас