• 09. СЕП '17.

  ЈН ОП 51Д/17 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 51Д/17 за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал), по партијама за период до три месеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 51Д/17

  • 08. СЕП '17.

  ЈН ОП 8У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 8У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 8У/17

  • 07. СЕП '17.

  ЈН МВ 31Д/17 Средства за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 31Д/17 за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене, по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 31Д/17

  • 06. СЕП '17.

  ЈН ОП 49Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 49Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 49Д/17

  • 04. СЕП '17.

  ЈН МВ 30Д/17 Потрошни материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 30Д/17 за јавну набавку добара – потрошни материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX„, по партијама за период до девет мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 30Д/17

  • 04. СЕП '17.

  ЈН ОП 50Д/17 Санитетски потрошни и остали медицински материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 50Д/17 за јавну набавку добара – санитетски потрошни и остали медицински материјал за апарате „Force Triad“ и „Force FX„, по партијама за период до девет мјесеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 50Д/17

  • 01. СЕП '17.

  ЈН МВ 24Д/17 Униформе за операционе сале

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 24Д/17 за јавну набавку добара – униформе за операционе сале. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 24Д/17

  • 31. АВГ '17.

  ЈН ОП 7У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7У/17 за јавну набавку услуга – сервисирање и поправка медицинске опреме, по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 7У/17 Обавјештење о продужењу рока (15.09.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 7У/17 – измјена (15.09.2017. године) Конкурсна документација ЈН ОП 7У/17 – појашњење (15.09.2017. године)

  • 17. АВГ '17.

  ЈН ОП 48Д/17 Центрифуга са хлађењем

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 48Д/17 за јавну набавку добара – центрифуга са хлађењем. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/17 Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/17 – појашњење (04.09.2017. године)

  • 11. АВГ '17.

  ЈН МВ 28Д/17 Резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 28Д/17 за јавну набавку добара – резервни дијелови за апарат ”Philips Respironics” модел ”Alice PDx”. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/17 Одлука о додјели уговора (01.09.2017. године)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас