• 03. ДЕЦ '19.

  ЈН МВ 31Д/19 Потрошни материјал за апарат Portapres

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 31Д/19 – добра – потрошни материјал за  апарат Portapres. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 31Д/19

  • 03. ДЕЦ '19.

  ЈН МВ 30Д/19 Алат и инвентар

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 30Д/19 – добра – алат и инвентар. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 30Д/19

  • 07. НОВ '19.

  ЈН ОП 46Д/19 Раствор за бојење алкалне фосфатазе у леукоцитима

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 46Д/19 – добра – раствор за бојење алкалне фосфатазе у леукоцитима. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 46Д/19

  • 31. ОКТ '19.

  ЈН ОП 36Д/19 Медицинска опрема – премијум УЗ за кардиолошку дијагностику

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 36Д/19 – добра – медицинска опрема – премијум  УЗ за кардиолошку дијагностику. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 36Д/19 Одлука о додели уговора (29.11.2019.)

  • 29. ОКТ '19.

  ЈН ОП 43Д/19 Назојејунална сонда

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 43Д/19 – добра – назојејунална сонда. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 43Д/19

  • 29. ОКТ '19.

  ЈН ОП 42Д/19 Потрошни материјал и антитела за бојење у имунохистохемији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 42Д/19 – добра – потрошни материјал и антитела за бојење у имунохистохемији. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 42Д/19

  • 21. ОКТ '19.

  ЈН МВ 19У/19 Услуге обезбеђења

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 19У/19 – услуге – услуге обезбеђења. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 19У/19 Одлука о додели уговора (04.11.2019.) Обавштење о закљученом уговору (08.11.2019.)

  • 21. ОКТ '19.

  ЈН ОП 41Д/19 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 41Д/19 – добра – лекови  ван листе лекова. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 41Д/19 Одлука о закључењу оквирног споразума (12.11.2019.)

  • 17. ОКТ '19.

  ЈН ОП 39Д/19 Санитетски потрошни материјал – дезинфекциона средства

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 39Д/19 – добра – санитетски потрошни материјал – дезинфекциона средства, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 39Д/19

  • 17. ОКТ '19.

  ЈН ОП 40Д/19 Лек ван листе лекова – Оsimertibin film tablete 80mg

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 40Д/19 – услуге – лек ван листе лекова – osimertibin film tablete 80mg. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 40Д/19 Одлука о закључењу оквирног споразума (05.11.2019) Обавештење о закљученом оквирном споразуму (15.11.2019.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас