• 18. АПР '18.

  ЈН ПП 1Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 1Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Обавјештење о покретању преговарачког поступка Конкурсна документација ЈН ПП 1Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (27.04.2018. године)

  • 04. АПР '18.

  ЈН ОП 18Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 18Д/18 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 18Д/18 Обавјештење о продужењу рока (05.04.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 18Д/18 – појашњење (10.04.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 18Д/18 – измјена (13.04.2018. године) Конкурсна документација

  • 03. АПР '18.

  ЈН МВ 10Д/18 Клима уређаји

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/18 за јавну набавку добара – клима уређаји. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 10Д/18 Одлука о додјели уговора (20.04.2018. године)

  • 30. МАР '18.

  ЈН ОП 17Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 17Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 17Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (27.04.2018. године)

  • 27. МАР '18.

  ЈН МВ 9Д/18 Алат за електронику и ручни алат

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 9Д/18 за јавну набавку добара – алат за електронику и ручни алат. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 9Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 9Д/18 – појашњење (30.03.2018. године) Одлука о додјели уговора (18.04.2018. године) Одлука о обустави поступка (18.04.2018. године)

  • 26. МАР '18.

  ЈН ОП 19Д/18 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 19Д/18 за јавну набавку добара – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 19Д/18 Одлука о закључењу оквирног споразума (12.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму 1 (19.04.2018. године) Обавјештење о закљученом оквирном споразуму

  • 23. МАР '18.

  ЈН ОП 16Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 16Д/18 за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 16Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 16Д/18 – појашњење (04.04.2018. године) Одлука о додјели уговора (12.04.2018. године)

  • 22. МАР '18.

  ЈН ОП 14Д/18 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 14Д/18 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – измјена (28.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – појашњење (30.03.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 14Д/18 – измјена (30.03.2018. године)

  • 22. МАР '18.

  ЈН Оглас за јавно надметање – лицитација за откуп расходоване опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала оглас за јавно надметање – лицитацију за откуп расходоване опреме.

  • 14. МАР '18.

  План јавних набавки за 2018. годину

  plan javnih nabavki za 2018 godinu 20180314

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас