• 17. ЈАН '23.

  План јавних набавки за 2023. годину

  План јавних набавки за 2023. годину

  • 21. СЕП '22.

  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

  • 01. ФЕБ '21.

  ЈН ОП 404-1-110-19-25 Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим потрошним материјалом

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-3 – добра – графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију. Обавештење о закљученом уговору – Austro Line (уговор бр. 3)

  • 27. ЈАН '21.

  ЈН ОП 64Д/20 Манжетне за брзу надокнаду течности

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 64Д/20 – добра – манжетне за брзу надокнаду течности. Образац структуре понуђене цене  

  • 20. ЈАН '21.

  ЈН ОП 404-1-110-20-41 Лекови са листе Ц листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-46 – добра – лекови са листе Ц листе лекова. Обавештење о закљученом уговору ADOC (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Amicus (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (уговор бр. 1)

  • 11. ЈАН '21.

  ЈН ОП 404-1-110-20-46 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-46 – добра – лекови са листе Б и листе Д листе лекова. Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Vega (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Sopharma Trading (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Sopharma Trading (уговор бр. 2)

  • 30. НОВ '20.

  ЈН ОП 32Д/20 Санитетски и други потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 32Д/20 – добра – санитетски и други потрошни материјал. Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Prizma trade (партија 1) Обавештење о закљученом оквирном споразуму – Farmalogist (партија 2) Обавештење о закљученом оквирном споразуму –  Premium Surgical Company (партијe 5 и 15) Обавештење о закљученом оквирном споразуму – SN Medic (партијe

  • 28. ОКТ '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-20 Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-20 – добра – цитостатици са листе Б и листе Д листе лекова. Обавештење о закљученом уговору Sopharma Trading (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Amicus SRB (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Inpharm Co (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Vega

  • 03. СЕП '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-32 Балон катетери за 2020. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-32 – добра – балон катетери за 2020. годину. Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Interfortas Medical (03.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Stars Medical (03.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Biotec Medical (18.09.2020.)

  • 02. СЕП '20.

  ЈН ОП 404-1-110-20-31 Коронарни стентови за 2020. годину

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-31 – добра – коронарни стентови за 2020. годину. Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Gosper (02.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Medtronic Srbija (02.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Soul Medical (15.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр. 1 – Medica Linea (15.09.2020.) Обавештење о закљученом уговору бр.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас