• 19. ЈАН '20.

  ЈН ОП 3Д/20 Тестови, антитела и oстали медицински производи за лабараторије

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3Д/20 – добра – тестови, антитела и oстали медицински  производи за лабараторије за период до 12 месеци (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 3Д/20

  • 19. ЈАН '20.

  ЈН ОП 2Д/20 Намирнице за припремање хране

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2Д/20 – добра – намирнице за припремање хране (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 2Д/20

  • 19. ЈАН '20.

  ЈН ОП 1У/20 Сервисирање и поправка медицинске опреме за период до годину дана

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1У/20 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме за период до годину дана (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 1У/20

  • 16. ЈАН '20.

  ЈН МВ 33Д/19 Инвентар за стерилизацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 33Д/19 – добра – инвентар за стерилизацију. Одлука о покретању поступка јавне набавке Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 33Д/19 Конкурсна документација ЈН МВ 33Д/19 – измена (06.01.2020.) Обавештење о продужењу рока (06.01.2020.) Одлука о додели уговора (10.01.2020.)

  • 13. ЈАН '20.

  ЈН МВ 1У/20 услуге одржавања хигијене – нова поликлиника КБЦ „Бежанијска коса“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 1У/20 – услуге – услуге одржавања хигијене за период од годину дана – нова поликлиника КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 1У/20

  • 03. ЈАН '20.

  ЈН ОП 56Д/19 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 56Д/19 – добра – лекови ван листе лекова, по партијама,  за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 56Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 56Д/19 – појашњење (17.01.2020.)

  • 03. ЈАН '20.

  ЈН ОП 55Д/19 Цитостатици са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 55Д/19 – добра – цитостатици са Д листе лекова, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 55Д/19

  • 03. ЈАН '20.

  ЈН ОП 49Д/19 Остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 49Д/19 – добра – остали уградни материјал у ортопедији (остеосинтетски материјал) за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 49Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 49Д/19 – измена (17.01.2020.)

  • 03. ЈАН '20.

  ЈН ОП 48Д/19 Ревизионе ендопротезе и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 48Д/19 – добра – ревизионе ендопротезе и потрошни материјал по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/19 – измена 1 (17.01.2020.) Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/19 – измена 2 (17.01.2020.) Конкурсна документација ЈН ОП 48Д/19 – пречишћен

  • 30. ДЕЦ '19.

  ЈН ОП 54Д/19 Метиленско плаво

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 54Д/19 – добра – метиленско плаво. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 54Д/19 Конкурсна документација ЈН ОП 54Д/19 – измена (31.12.2019.) Конкурсна документација ЈН ОП 54Д/19 – појашњење (31.12.2019.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас