• 18. ЈУНА '18.

  ЈН МВ 10У/18 Услуге сервисирања телефонске централе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10У/18 за јавну набавку добара – услуге сервисирања телефонске централе. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 10У/18

  • 11. ЈУНА '18.

  ЈН ОП 35Д/18 Санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 35Д/18 за јавну набавку добара – санитетски потрошни материјал за интервентну кардиологију по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 35Д/18

  • 07. ЈУНА '18.

  ЈН ОП 34Д/18 Инфузионе и шприц пумпе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 34Д/18 за јавну набавку добара – инфузионе и шприц пумпе по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 – појашњење (15.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 – појашњење (18.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 34Д/18 – појашњење 1 (20.06.2018.

  • 30. МАЈА '18.

  ЈН ОП 31Д/18 Санитетски и други потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 31Д/18 за јавну набавку добара – санитетски и други потрошни материјал по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/18 – измјена (31.05.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 31Д/18 – пречишћени текст (31.05.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП

  • 29. МАЈА '18.

  ЈН МВ 13Д/18 Болесничка постељина и остало платно

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 13Д/18 за јавну набавку добара – болесничка постељина и остало платно. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 – појашњење (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН МВ 13Д/18 – појашњење (04.06.2018. године) Одлука о додјели уговора (13.06.2018. године) Одлука о обустави поступка (13.06.2018. године)

  • 28. МАЈА '18.

  ЈН ОП 25Д/18 Цев за ЦТ Brilliance произвођача Phillips

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/18 за јавну набавку добара – цев за ЦТ Brilliance произвођача Phillips. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/18 – измјена (05.06.2018. године)

  • 24. МАЈА '18.

  ЈН ОП 30Д/18 Лекови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/18 за јавну набавку добара – лекови по партијама за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – појашњење (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 30Д/18 – пречишћени

  • 24. МАЈА '18.

  ЈН ОП 29Д/18 Хирушки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/18 за јавну набавку добара – хирушки шавни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – појашњење (30.05.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – измјена (01.06.2018. године) Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/18 – пречишћени текст (01.06.2018. године)

  • 18. МАЈА '18.

  ЈН ОП 28Д/18 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 28Д/18 за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова по партијама за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 28Д/18 Одлука о додјели уговора (06.06.2018. године) Одлука о обустави поступка (19.06.2018. године)

  • 17. МАЈА '18.

  ЈН МВ 12Д/18 Средства и материјал за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12Д/18 за јавну набавку добара – средства и материјал за одржавање хигијене по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 12Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 12Д/18 – појашњење (22.05.2018. године) Одлука о додјели уговора (30.05.2018. године) Одлука о обустави поступка (30.05.2018. године) Обавјештење о закљученом уговору 1

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас