• 14. АВГ '18.

  ЈН МВ 29Д/18 Клима уређаји

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 29Д/18 – добра – клима уређаји. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 29Д/18

  • 13. АВГ '18.

  ЈН ОП 46Д/18 Лек Аtezolizumab

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 45Д/18 – добра – лек Аtezolizumab за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 46Д/18

  • 10. АВГ '18.

  ЈН ПП 1У/18 Услужно прање и пеглање веша

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 1У/18 за јавну набавку услуга – услужно прање и пеглање веша за потребе КБЦ „Бежанијска коса“, за период до 12 месеци. Одлука о закључењу оквирног споразума (10.08.2018.)

  • 10. АВГ '18.

  ЈН ОП 45Д/18 ЕКГ апарат

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 45Д/18 – добра – ЕКГ апарат. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 45Д/18

  • 10. АВГ '18.

  ЈН МВ 28Д/18 Кисеонички протокомери

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 28Д/18 – добра – кисеонички протокомери. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 – измена (15.08.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 – појашњење (15.08.2018.) Конкурсна документација ЈН МВ 28Д/18 – пречишћен текст (15.08.2018.) Обавештење о продужењу рока (15.08.2018.)

  • 07. АВГ '18.

  ЈН ОП 44Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 44Д/18 – добра – лабораторијски реагенси и потрошни материјал (за период до девет месеци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 44Д/18

  • 06. АВГ '18.

  ЈН ОП 7У/18 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7У/18 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме (по партијама за период до годину дана). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 – измена (13.08.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 – појашњење (13.08.2018.) Конкурсна документација ЈН ОП 7УД/18 – пречишћени текст

  • 02. АВГ '18.

  ЈН МВ 26Д/18 Кабл са генератором за апарат Ultracisione

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 26Д/18 – добра – кабл са генератором за апарат Ultracisione за период до шест месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/18 Одлука о додели уговора (14.08.2018.)

  • 01. АВГ '18.

  ЈН ОП 43Д/18 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 43Д/18 – добра – прехрамбени производи (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 43Д/18

  • 31. ЈУЛА '18.

  ЈН ОП 1Р/18 Замена врата у згради КБЦ „Бежанијска коса“ (уградња електронских врата).

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Р/18 – радови – замена врата у згради КБЦ „Бежанијска коса“ – уградња електронских врата. Обавештење о закљученом уговору (31.07.2018.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас