• 20. МАР '20.

  ЈН ОП 17Д/20 Прехрамбени производи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 17Д/20 – добра – прехрамбени производи. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 17Д/20

  • 19. МАР '20.

  ЈН МВ 12Д/20 Материјали за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12Д/20 – добра – материјали за одржавање хигијене. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 12Д/20

  • 19. МАР '20.

  ЈН МВ 9Д/20 Тонери, кертриџи, рибон траке и фотокондуктори

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 9Д/20 – добра – тонери, кертриџи, рибон траке и фотокондуктори по партијама за период до 12 месеци. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН МВ 9Д/20 Конкурсна документација – пречишћен текст ЈН МВ 9Д/20 Обавештење о продужењу рока

  • 16. МАР '20.

  ЈН ОП 4Д/20 Цитостатици са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 4Д/20 – добра – цитостатици са Д листе лекова за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 4Д/20

  • 16. МАР '20.

  ЈН ОП 7Д/20 Лекови са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 7Д/20 – добра – лекови са Д листе лекова  за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 7Д/20

  • 16. МАР '20.

  ЈН ОП 3У/20 Сервис и одржавање CT Briliance 64 – Philips

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3У/20 – услуге – сервис и одржавање CT Briliance 64 – Philips за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3У/20

  • 13. МАР '20.

  ЈН МВ 9У/20 Одржавање софтвера и хардвера Carestream Vue PACS система

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 9У/20 – услуге – одржавање софтвера и хардвера Carestream Vue PACS система, за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 9У/20

  • 06. МАР '20.

  ЈН МВ 1Р/20 Текуће поправке и одржавање зграда КБЦ „Бежанијска коса“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 1Р/20 – радови – текуће поправке и одржавање зграда КБЦ „Бежанијска коса“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 1Р/20

  • 06. МАР '20.

  ЈН ОП 13Д/20 Лекови ван листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 13Д/20 – добра – лекови ван листе лекова (по партијама),  за период до 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 13Д/20

  • 05. МАР '20.

  ЈН ОП 5Д/20 Медицинска опрема – аспиратори

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 5Д/20 – добра – медицинска опрема – аспиратори. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 5Д/20

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас