• 19. ФЕБ '20.

  ЈН ОП 8Д/20 Уградни материјал у хирургији

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 8Д/20 – добра – уградни материјал у хирургији. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 8Д/20

  • 19. ФЕБ '20.

  ЈН ОП 1Р/20 Уградња аутоматских врата

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Р/20 – радови – уградња аутоматских врата. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 1Р/20

  • 14. ФЕБ '20.

  ЈН МВ 7Д/20 Тонери, кертриџи, рибон траке & фотокондуктори

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 7Д/20 – добра – тонери, кертриџи, рибон траке и фотокондуктори, по партијама (за период до 12 месеци). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 7Д/20

  • 12. ФЕБ '20.

  ЈН МВ 8Д/20 Папирна галантерија

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8Д/20 – добра – папирна галантерија. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8Д/20

  • 05. ФЕБ '20.

  ЈН МВ 5Д/20 Потрошни занатски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 5Д/20 – добра – потрошни занатски материјал. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 5Д/20 Конкурсна документација ЈН МВ 5Д/20 – измена (11.02.2020.) Конкурсна документација ЈН МВ 5Д/20 – пречишћени текст (11.02.2020.) Обавештење о продужењу рока (11.02.2020.)

  • 29. ЈАН '20.

  ЈН МВ 3Д/20 Канцеларијски материјал (хартија А4)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3Д/20 – добра – канцеларијски материјал – хартија А4, фотокопир 80гр. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/20 Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/20 – појашњење 1 (29.01.2020.) Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/20 – појашњење 2 (29.01.2020.) Одлука о додели уговора (07.02.2020.)

  • 28. ЈАН '20.

  ЈН МВ 4Д/20 Потрошни материјал за апарате Portapres и Ultracisione

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 4Д/20 – добра – потрошни материјал за апарате Portapres и Ultracisione, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 4Д/20 Одлука о обустави поступка – партија 1 (07.02.2020.) Обавештење о обустави поступка – партија 1 (07.02.2020.) Одлука о додели уговора – партија 2

  • 26. ЈАН '20.

  ЈН МВ 2Д/20 Mедицински инвентар (заштитна опрема од јонизујућег зрачења и рука-симулатор)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 2Д/20 – добра – медицински инвентар (заштитна опрема од јонизујућег зрачења и рука-симулатор). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 2Д/20

  • 23. ЈАН '20.

  ЈН МВ 1Д/20 Потрошни материјал за моторне системе произвођача CONMED

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 1Д/20 – добра – потрошни материјал за моторне системе произвођача CONMED, за период од годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 1Д/20 Одлука о додели уговора (18.02.2020.)

  • 23. ЈАН '20.

  ЈН МВ 5У/20 Услуге одржавања и поправке опреме у кухињи

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 5У/20 – услуге – услуге одржавања и поправке опреме у кухињи за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 5У/20 Одлука о додели уговора (18.02.2020.)

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас