Операциони блок се налази у саставу Хируршке клинике, a уједно тесно сарађује са Клиником ѕа онкологију.

Налази се на другом спрату зграде. У склопу операционог блока функционише 5 операционих сала опремљених са неопходном опремомом за отворену и лапараскopskу хирургију.

На одељењу је запослен 1 доктор, 25 медицинских сестара – инстуметарки и 7 спремачица.

Годишње се обави око 3000 операција.

У нашој установи обављају се операције из:

  • Опште и абдоминалне хирургије
  • Ургентне хирургије
  • Ортопедско-трауматолошке хирургије
  • Урологије
  • Онкохирургије
  • Грудне хирургије
  • Минимално инвазивне
  • Максилофацијалне хирургије

Услуге

Материјал је у припреми.

Начелник и главна сестра службе