Физикална медицина и рехабилитација бави се раном рехабилитацијом болесника који се налазе на лечењу у нашој установи после повреда и обољења, а посебно након оперативних захвата. Циљ ране рехабилитације јесте оспособљавање болесника активностима дневног живота.

Физикална медицина и рехабилитација спроводи савремен приступ тимским радом у психофизичкој рехабилитацији пацијената, као и раду са породицом пацијента у циљу превладавања и савладавања новонастале ситуације, како за пацијента, тако и за породицу.

Тимски рад физијатра, терапеута, психолога и социјалног радника омогућује спровођење овог савременог облика лечења, у чему смо јединствени и препознатљиви.

У том циљу спроводи физикалну терапију (најсавременије облике магнетотерапије, ласеротерапије, електротерапије и криотерапије), кинезитерапију и обуку у активностима дневног живота.

Наш приоритет, а уједно и светски стандард лечења, јесте побољшање квалитета живота и обука у активностима свакодневног живота болесника, као и њихове породице након спроведеног оперативног захвата или новодијагностикованог хроничног обољења.

Рехабилитација болесника који се оперативно лече, започиње преоперативном припремом кроз обуку и касније спровођење превенције компликација операције, а интензивно се спроводи од првог постоперативног дана.

Породици болесника након инфаркта срца, уградње вештачких зглобова, операције дојке, онколошких болести и ампутације удова, дају се упутства како могу активно учествовати у њиховом опоравку док су на лечењу у болници, као и по доласку кући. Породица пролази кроз обуку како користити, као и како помоћи болеснику са новим помагалима након оперативних захвата.

Болесници након ортопедско-трауматолошких захвата, операције дојке и инфаркта срца, могу наставити започету рехабилитације у надлежним рехабилитационим центрима.

Физијатри субспецијалисти ангиологије учествују у дијагностици и лечењу болести крвних судова- артерија и вена. Преглед се може заказати на телефон (011) 2095 618.

Физијатар–реуматолог бави се дијагностиком и лечењем болести реуматског порекла, како дегенеративне природе, тако и системских болести везивног ткива. Преглед се може заказати лично на шалтеру или на тел (011) 3010 777 локал 218.

У оквиру наше службе ради се дијагностика остеопорозe нa остеодезинтометру (апарат DEXA), а преглед се може заказати телефоном сваки радни дан од 12:00 – 13:00 часова на телефон (011) 2095 618.

Електромионеурографски (EMNG) прегледи се заказују у соби 38 Поликлинике КБЦ-а, након што лекар прегледа сву донету документацију.

Одсеци

  • Одсек за рану рехабилитацију

    У одсеку за рану рехабилитацију раде физијатри и виши терапеути који се баве оспособљавањем пацијента за активности дневног живота након обољевања, повреда и оперативних захвата. Болесници се према постојећим могућностима вертикализују, рекондиционирају и обучавају у коришћењу помагала, чиме се превенирају компликације оперативног захвата.

  • Одсек за физикалну терапију и дијагностику

    У одсеку за физикалну терапију и дијагностику раде физијатри и средњи терапеути и спроводи се физикална терапија: електротерапија, криотерапија, “shockwave” терапија, кинезитејп и препорука за кинезитерапију. Врше се субспецијалистички прегледи физијатра-реуматолога и физијатра-ангиолога, као и остеодезинтометријски и ЕМНГ преглед.

Услуге

Начелник и главни техничар одељења