Историјат

Служба за патологију КБЦ Бежанијска коса је организована и почела је са радом 16.10.1998. године. Оснивач и први начелник службе за патологију био је Проф. др Мирослав Опрић. У тренутку оснивања служба је располагала најновијом опремом и пружала је дијагностичке услуге (као патологија општег типа) користећи стандардне ХЕ и хистохемијске анализе, а касније су уведене и имунохистохемијске анализе прво за карциноме дојке, а затим и за остале малигнитете.

Поред Проф. др Мирослава Опрића у служби су били запослени и др Аранка Савић, др Зорка Миловановић и др Гордана Пупић. Др Зорка Миловановић и др Гордана Пупић су 2001. године прешле на Институт за онкологију и радиологију Србије, а примљени су др Дарко Бабић и др Миодраг Стојиљковић, касније и др Светлана Опрић. Др Аранка Савић и др Дарко Бабић су наставили своје професионалне каријере у иностранству, а примљена је др Војислава Петровић која је касније напустила нашу установу. У лабараторији су биле запослене Зорица Милићевић, Лидија Бурић и Ана Карамата, која је од наведених једина остала, као и администратор Драгана Недељковић и спремачица Даница Здравковић.

Данас су у служби за патологију запослена два патолога.

О служби

Служба спада у врхунске јединице ове струке у земљи и опремљена је савременом опремом која омогућава брзу обраду ткива (ткивни процесор, аутомат за бојење, ротациони микротом). Служба поседује и криотом ради интраоперативне консултативне биопсије (екс темпоре анализе).

У служби се обрађују све врсте ткива и цитолошки материјал. Организована је и Лабораторија за имунохистохемијске анализе. Посебан сегмент службе је архива која се састоји од архиве парафинских блокова, микроскопских препарата и архива листи са постављеним дијагнозама.

У служби патологије обавља се:

  • стандардна патохистолошка дијагностика,
  • интраоперативна дијагностика (екс темпоре анализа),
  • имунохистохемијска и хистохемијска дијагностика,
  • цитолошке анализе и
  • експертизно-консултативна дијагностика.

Стандардна патохистологија обухвата обраду и морфолошку анализу ткивних узорака добијених различитим инвазивним методама.

Биопсијске дијагностичке анализе заснивају се на савременим светским протоколима и пружају све дијагностичке и предиктивне факторе који су неопходни за лечење, праћење и укупан третман пацијената.

У нашој служби се ради прецизно утврђивање врсте, типа тумора и хистогенетског порекла тумора (дијагностика карцинома дојке, плућа, гастроинтестиналних тумора укључујући и ГИСТ-оме, туморе јетре и панкреато-билијарног система, неуроендокриних тумора свих локализација, уролошких карцинома (простата, мокраћна бешика и бубрег), малигних тумора коже (меланоми), ендокрини тумори (штитаста и надбубрежна жлезда).

Ради се и оно што је посебно важно за онколошку дијагностику:

  • индекс пролиферације , метастатски параметри и параметри резистенције на терапију се одређују по потреби одговарајућим имунохистохемијским испитивањима,
  • процена ризика канцерске прогресије код неких премалигних стања (дисплазија) употребом маркера (Ки-67, бцл-2, п53 и други),
  • разграничавање раних или локално узнапредовалих болести од локалних метастатских карцинома (детекција микрометастаза) у регионалним лимфним нодусима.

Наша служба за патологију спада у 5 референтних центара у Србији који се баве комплетном патохистолошком и имунохистохемијском дијагностиком карцинома дојке:

  • одређивање рецепторског статуса (естрогенски и прогестеронски рецептори),
  • одређивање ХЕР2 статуса (код карцинома дојке и карцинома желуца).

Служба патологије спроводи и континуирану спољашњу контролу квалитета израде препарата и интерпретације прогностичких параметра за карцином дојке (Ер, Пр и ХЕР2 статуса). Контролу обавља NordiQC, Данска.

Услуге

Материјал је у припреми.

Начелник и главни лаборант службе

Контакт телефони

Директан број (011) 3010 765
Преко централе (011) 3010 777 локали 600, 601, 602