• Информације за болеснике заинтересоване за програм примања вакцине CIMAVAX – кубанске вакцине

  Неопходна документација:

  1. Пaтохистолошки налаз у коме се наводи да болесник болује од аденокарцинома плућа.
  2. Конзилијарна одлука са планом за терапију (уколико је пацијент поседује) и клиничким стадијумом болести (IV клинички стадијум је индикација)
  3. Доказ о EGFR тестирању (EGFR wild type je индикација).
  4. Сви МСЦТ (скенер) налази од почетка дијагностике. Последњи налаз не сме бити старији од 30 дана.
  5. Лабораторијске анализе крви које не смеју бити старије од 30 дана.
  6. Болесници код којих су доказане метастазе у глави нису кандидати за примену вакцине.
  7. За пацијенте из унутрашњости оверен упут надлежне Комисије РФЗО.

  Молимо Вас да на консултацију доставите комплетну медицинску документацију, ради приказа Онколошком Конзилијуму.

  Заказивање прегледа се врши на телефон 064/811-42-40 сваким радним даном од 12 до 14 часова.

  Стручни колегијум КБЦ „Бежанијска коса“