Четврти симпозијум „Дани Бежанијске косе“ одржан је и ове године у периоду 16-23.04.2018. године у амфитеатру КБЦ-а.

Симпозијум је отворила ВНС Асс. др сц. мед. Марија Здравковић, директор КБЦ ”Бежанијска коса”.

Први дан симпозијума у организацији Клинике за интерну медицину је био посвећен улози хроничне инфаламације у патогенези криза свести, конвенционалним и контраверзним аспектима улоге витамина Д у настанку неалкохолне масне болести јетре и инфламаторних болести црева, новинама у дијагностици и лечењу опструктивне sleep апнеје, као и проблему законске регулативе у групи професионалних возача. Посебна сесија је била посвећена месту клиничке фармакологије у здравственом систему и рационалној примени антибиотика у болничким условима. Највећи део одржаних сесија је био поткрепљен интересантним приказима случајева из свакодневне клиничке праксе.

Други дан симпозијума је одржан у организацији Клинике за хирургију где су приказана наша искуства у новим оперативним техникама, пре свега у лапароскопској хирургији колона и ректума и лапароскопским техникама решавања ингвиналних, вентралних и хијаталаних хернија. Посебна пажња је била посвећена повезаности метаболичког синдрома и колоректалног карцинома, као и значају процене нутритивног статуса и квалитета живота код пацијената са тоталном гастректомијом. Велики акценат је стављен на системски инфламаторни одговор и сепсу, одређивању нових биомаркера у системском инфламаторном одговору и сепси, као и значају ране примене антибиотика у третману сепсе и септичког шока.

Трећи дан симпозијума под називом „Новине у радиологији“ одржан је у организацији Службе дијагностичког имиџинг центра који је искључиво био посвећен новим интервентним радиолошким процедурама и њиховом значају у дијагностици и лечењу различитих интернистичких и хируршких обољења. Једна сесија је била посвећена значају абдоминалне ултрасонографије, НМР и ЦТ прегледа абдомена у дијагностици обољења жучних путева.У раду симпозијума учешће је узело и неколико страних предавача из Словеније и Хрватске, као и домаћи стручњаци.

Четврти дан симпозијума је одржан у организацији Одељења кардиологије који је највећим делом био усмерен на проблематику различитих поремаћаја ритма у акутном коронарном синдрому, њиховој инциденци, прогнози и адекватном избору антиаритмика у лечењу вентрикуларних поремећаја ритма код пацијената са акутним коронарним синдромом. Посебна сесија је била намењена идентификацији и стратификацији пацијената са високим ризиком од крварења након PCI, као и њиховој евалуацији и различитим модалитетима лечења. На крају сесије су приказани типични случајеви из клиничке праксе и начини њиховог решавања. У раду симпозијума учешће су узели и гостујући предавачи, домаћи експерти у овој области.

Пети дан симпозијума је одржан у организацији Клинике за онкологију на коме су презентовани иновативни терапијски приступи у лечењу онколошких пацијената, пре свега примена имунотерапије и биолошке терапије у третману карцинома плућа, нови приступи хируршког лечења солитарних нодуларних промена у плућима. Приказана су и наша искуства са применом Cimavax EGF i вакцине у лечењу карцинома плућа. Посебна сесија је била посвећена техници ултразвуком вођених биопсија лимфних нодуса аксиле код оболелих од карцинома дојке, а изнети су и наши резултати. На скупу је активно учешће узело и неколико домаћих експерата у области онкологије и онколошке хирургије

Последњи дан симпозијума у организацији медицинских сестара и здравствених техничара је у целини био намењен месту и значају медицинске сестре и техничара приликом примене најсавременијих модалитета лечења различитих интернистичких и хируршких пацијената, као и током спровођења различитих дијагностичких процедура и интервенција. Нарочито је истакнут значај сестре у превенцији нежељених реакција приликом примене биолошке терапије у онкологији, хематологији и код оболелих од инфламаторних болести црева. Приказани су и иновативни хематолошки параметри у клиничкој пракси, као и примена телемедицине у радиологији.

Предавачи су приказали најновија сазнања и достигнућа из својих области, а предавања су оцењена највишим оценама од свих полазника. Посећеност симпозијума је била изван свих очекивања.

Међутим о успешности одржаног симпозијума најбоље говоре коментари слушалаца. Па ево неколико њих:

kbc bkosa simpozijum 2018 anketa

Организациони одбор

Испод можете да погледате галерију слика са симпозијума.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас