Изаберите један или више симпозијума којима желите да присуствујете:
Симпозијум Интерне клинике – Новине у дијагностици и терпаији интерне клиникеСимпозијум Заједничких медицинских служби – Дани Бежанијске Косе - Заједничке медицинске службеСимпозијум Хируршке клинике – Новине у хирургијиСимпозијум Одељења кардиологије – Савремени дијагностичко-терпаијски приступ у кардиологијиСимпозијум Онколошке клинике – Нови онколошки терапијски приступи у условима примене иновативних лековаСимпозијум медицинских сестара и здравствених техничара – Комуникација у здравству-Снага речи