• ЈН МВ 15Д/20 Материјали за одржавање хигијене

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15Д/20 – добра – материјали за одржавање хигијене. Обавештење о закљученом уговору BBC Promet 

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 404-1-110-20-3 Оригинални и иновативни лекови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-3 – добра – оригинални и иновативни лекови. Обавештење о закљученом уговору – Roche (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору – Roche (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору – Adoc (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору – Amicus SRB (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору – Amicus SRB

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 34Д/20 Цитостатици са Д листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 34Д/20 – добра – цитостатици са Д листе лекова (за период до годину дана). Позив за подношење понуда Конкурсна документација Конкурсна документација – пречишћен текст (16.07.2020.) Конкурсна документација – измена (16.07.2020.) Обавештење о продужењу рока Обавештење о закљученом оквирном споразуму Amicus Одлука о закључењу оквирног споразума Amicus Обавештење о закљученом

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 30Д/20 Медицински гасови

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 30Д/20 – добра – медицински гасови. Позив за подношење понуда Конкурсна документација Обавештење о закљученом оквирном споразуму Messer Обавештење о закљученом уговору Messer

  Прочитајте више →