• ЈН ОП 29Д/20 Набавка напитака за репрезентацију

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/20 – добра – набавка напитака за репрезентацију, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/20

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 404-1-110-20-2 Лекови са листе лекова

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-2 – добра – лекови са листе лекова. Обавештење о закљученом уговору Farmalogist Обавештење о закљученом уговору Vega (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Eco Trade (уговор бр. 1) Обавештење о закљученом уговору Pfizer (уговор бр. 2) Обавештење о закљученом уговору Inpharm (уговор бр.

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 404-1-110-19-38 Импланти за кукове и колена

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-19-38 – добра – импланти за кукове и колена. Обавештење о закљученом уговору Makler – партија 23 Обавештење о закљученом уговору Orthoaid – партија 16 Обавештење о закљученом уговору Prospera и Makler – партије 4, 10 и 13 (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia – партије 1/9/14/27 и 32 (уговор бр. 6)

  Прочитајте више →
 • ЈН ОП 404-1-110-20-4 Лабораторијски реагенси

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 404-1-110-20-4 – добра – лабораторијски реагенси. Обавештење о закљученом уговору Гален Фокус – партије 213 и 214 Обавештење о закљученом уговору ADOC – партија 206 Обавештење о закљученом уговору Yunycom – партија 10 Обавештење о закљученом уговору Еуродијагностика (уговор бр. 6) Обавештење о закљученом уговору Еуромедицина (уговор бр. 1)

  Прочитајте више →