Болесник се хоспитализује након добијања патохистолошког налаза ткива костне сржи, лимфног чвора или неког другог захваћеног ткива. Термин за хоспитализацију се одређује према степену хитности лечења, општем стаљу болесника и расположвим капацитетима одељења.

Током хспитализације, најпре се спроводи детаљно испитивање у циљу утврђиваа проширености болести (биохемијске анализе, CT грудног коша, абдомена и мале карлице, трепанобиопсија костне сржи, RTG коштаног система, EHO абдомена, итд.) и утврђивања прогностичких параметара и скорова. Након свих спроведених испитивања, обавља се разговор са болесником и родбином болесника. болеснику се јасним и разумљивим језиком дају информације о болести, нјеном току и прогнози, могућностима лечења, ритму примене терапије, оечкиваним нежељеним ефектиме терапије и стилу живота коме би болесник требао да се подвргне током лечења. Лекар усмено даје пацијенту или родбини најважније информације о методама испитивања и лечења. Након приказа болесника и иразматрања могућих терапијских опција, тим састављен од најмање три лекара субспецијалисте хематологије, доноси конзилијарну одлуку о терапијском приступу.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777