Сврха ове интервенције је узимање узорка костне сржи болесника за цитолошки и хистопатолошки преглед.

Интервенција се изводи када за то постоје медицинске индикације (промене у крвној слици, поремећај броја еритроцита, леукоцита или тромбоцита, сумње на инфилтрацију коштане сржи, малигне хемопатије, нејасна фебрилна стања и друго). Интервенцију изводе лекари са Одељења хематологије, уз асистирање медицинске сестре-техничара. Интервенција се ради у условима локалне анестезије, а узора се узима у пределу задње или предње илијачне бодље.

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777