Ово је метода континуираног неинвазивног праћења крвног притиска у периоду од најмање 24 сата (некада и дуже).

Овом методом бележе се осцилације притиска током периода праћења, а у току нормалних дневних активности пацијента. Метода је неинвазивна, безболна и не носи никакав ризик.