Ова метода представља инвазивну кардиолошку методу којом се оперативним путем, у условима локалне анестезије врши имплантација сталног водича срчаног ритма ради корекције поремећаја ритма и провођења који угрожавају пацијета (VVI, DDD, CRT-P, CRT-D, ICD).

Припрема за преглед

Пацијент се дан пре интервенције прима у болницу, а потребно је да донесе:

  • Лабораторијске анализе крви не старије од 7 дана (комплетна крвна слика – ККС и биохемија са временима крварења и ИНР),
  • Снимак плућа са описом,
  • Ултразвучни преглед срца не старији од месец дана,
  • Претходну медицинску документацију.

 

  • У случају да пацијент узима лекове за разређивање крви потребно је терапију прекинути 5 дана пре интервенције.