Ова метода представља минимално инвазивну кардиолошку дијагностичку процедуру, којом се визуализују коморски системи левог и десног срца, као и мере градијенти притисака на трикуспидној и аортној валвули.

Десна катетеризација подразмева и мерење притисака у плућним крвним судовима. Ова метода се проводи у условима локалне анестезије, у болничким условима. Подразумева увођење специјалних инструмената (катетера) кроз крвне судове руке или ноге, који се потом пласирају у срчане шупљине које се испитују.

Припрема за преглед

Пацијент се дан пре интервенције прима у болницу, а потребно је да донесе:

  • Лабораторијске анализе крви не старије од 7 дана (комплетна крвна слика – ККС и биохемија са временима крварења и ИНР),
  • Снимак плућа са описом,
  • Ултразвучни преглед срца не старији од месец дана,
  • Претходну медицинску документацију.

 

  • У случају постојања алергије, потребан је налаз и мишљење алерголога.
  • У случају постојања бубрежне слабости потребан је налаз и мишљење нефролога.
  • Прекинути терапију Глуформином 3-5 дана пре интервенције.
  • У случају да пацијент узима лекове за разређивање крви потребно је терапију прекинути 5 дана пре интервенције.