Дренажа плеуралне шупљине представља ”златни станрдард” и методу избора у лечењу пнеумоторакса. Код већине болесника лечених овом методом, потпуна и стабилна реекспанзија плућног ткива постиже се у 80-90% случајева, док се рецидиви могу очекивати у 30% болесника лечених овом методом.

Ова метода индикована је без обзира на величини пнеумоторакса код:

  • примарног спонтаног пнеумоторакса и израженим симптомима (диспнеје, бола);
  • ако се ширина ваздушног простора повећала за време опсервације или након торакоцентезе (прогресивна динамика пнеумоторакса);
  • у случају евидентног секундардног спонтаног пнеумоторакса, нарочито ако је праћен компликацијама.

Предности дренаже су промптна реекспанзија плућног паренхима имеханички надражај висцералне и паријеталне плеуре који ће изазвати стварање фибрина и слепљивање плеура, што утиче на мањи ризик од рецидива, а у коначном исходу и краће трајање болничког лечења.

Торакални дрен се уводи у грудни кош након локачне или опште анестезије, у 4. или 5. интеркосталном простору у среднјој пазушној линији, а потом се прикључује на извор непрекидне сукције ваздуха (активна сукција), Bülau (подводну) дренажу или на Heimlich-ову валвулу (пасивна сукција).

У циљу превенције рецидива, преко дрена се може убризгати склерозирајуће средство (плеуродеза). Дрен се уклања када лекар констатује да је успостављена потпуна и стабилна реекспанзија плућног паренхима (обично након 3-4 дана).

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
  • Телефоном: (011) 30 10 777