Материјал је у припреми.

Одсеци

  • Одсек за књиговодство

  • Одсек за финансијску оперативу

  • Одсек за обрачун зарада

  • Одсек за обрачун услуга и фактурисање

  • Одсек набавки

Начелник одељења