Преглед се ради у циљу утврђивања нервне функције горњих и доњих екстремитета.