Преглед физијатра–реуматолога обухвата преглед болесника код ког је постављена сумња на болести реуматског порекла: дегенеративне природе или системских болести везивног ткива.

Након прегледа болесника и потребних додатних анализа са пацијентом се започиње амбулантно лечење, док се код утврђивања постојања системских тешких реуматских болести болесник упућује на Институт за реуматологију, који је референтна установа за решавање оваквих стања.