Психолог ради: психолошку процену (психодијагностику), психолошке третмане, едукацију и психоедукацију.

  1. Психолошка процена (психодијагностика) се спроводи у циљу диференцијално-дијагностичке експлорације – процене личности и актуелног нивоа функционисања, процене когнитивног статуса, за потребе поступака радне способности и потребе инвалидских комисија.
  2. Психолошки третмани се спроводи као психолошко саветовање, психотерапија, психолошке интервенције које доприносе лечењу болести и прилагођавању на болест, психолошка припрема за оперативне захвате и инвазивне медицинске процедуре.
  3. У подручју едукације, психоедукација се спроводи као део поступка лечења и рехабилитације, едукација са циљем подстицања, очувања и унапређења здравља и спречавања нездравог понашања, едукација здравствених радника.