Социјални радник учествује у решавању социјалних проблема примљених пацијената на лечење у нашој установи, као и решавање социјалних проблема у породици пацијента.