• 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 1Д/17 Набавка рачунарске опреме (storage)

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 1Д/17 за јавну набавку добара – рачунарске опреме (storage). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 1Д/17 Појашњење конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречешћени текст (29.05.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (29.05.2017. године) Одлука о додјели уговора (16.06.2017. године)

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 15Д/17 Одећа за операционе сале

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 15Д/17 за јавну набавку добара – одећа за операционе сале. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 15Д/17 Измјене и допуне конкурсне документације (01.06.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (01.06.2017. године) Одлука о обустави поступка (16.06.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (22.06.2017. године)

  • 24. МАЈА '17.

  ЈН МВ 8У/17 Редовно и периодично одржавање дизел агрегата

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8У/17 за јавну набавку услуга – редовно и периодично одржавање дизел електро агрегата за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 8У/17 Одлука о додјели уговора (09.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (21.06.2017. године)

  • 23. МАЈА '17.

  ЈН ОП 4У/17 Сервис и одржавање Philips CT Briliance 64

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4У/17 за јавну набавку услуга – сервис и одржавање Philips CT Briliance 64 за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 4У/17 Одлука о додјели уговора (08.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (27.06.2017. године)

  • 19. МАЈА '17.

  ЈН ОП 24Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 24Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 24Д/17 Појашњење конкурсне докуметнације (25.05.2017. године) Измјене и допуне конкурсне документације (29.05.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (29.05.2017. године) Појашњење конкурсне документације (31.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017.

  • 19. МАЈА '17.

  ЈН МВ 14Д/17 Средства за одржавање хигијене по партијама

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 14Д/17 за јавну набавку добара – средства за одржавање хигијене по партијама за период од 12 месеци. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 14Д/17 Појашњење конкурсне документације (22.05.2017. године) Одлука о обустави поступка (12.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (22.06.2017.

  • 17. МАЈА '17.

  ЈН ОП 25Д/17 Набавка тонера, фотокондуктора и рибон трака

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 25Д/17 за јавну набавку добара – тонера, фотокондуктора и рибон трака. Позив за подношење понуда Конкурсна документација ЈН ОП 25Д/17 Појашњење конкурсне документације (24.05.2017. године) Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (20.06.2017. године)

  • 15. МАЈА '17.

  ЈН ПП 1У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 1У/17 за сервисирање и поправку медицинске опреме по партијама за период до годину дана.

  • 15. МАЈА '17.

  ЈН МВ 10Д/17 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 10Д/17 за потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача за период од 12 месеци.

  • 17. ДЕЦ '15.

  ЈН МВ 11У/15 Осигурање имовине и запослених

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11У/15 за јавну набавку услуга – осигурање имовине и запослених Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена и допуна конкурсне документације

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас