• 16. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 22Д/17 Централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 22Д/17 за јавну набавку добара – централна јединица са системом стационарних и транспортних монитора за интензивну коронарну јединицу. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 22Д/17

  • 16. ЈУНА '17.

  ЈН МВ 11Д/17 Инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 11Д/17 за јавну набавку добара – инструменти за лапараскопију и ултразвучне кадице. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 11Д/17

  • 16. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 29Д/17 Хируршки шавни материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/17 за јавну набавку добара – хируршки шавни материјал, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/17 Појашњење конкурсне документације (20.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (20.06.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (20.06.2017. године) Појашњење конкурсне документације (26.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (26.06.2017. године) Конкурсна документација –

  • 13. ЈУНА '17.

  ЈН МВ 12У/17 Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 12У/17 за јавну набавку услуга – набавка услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите у објектима КБЦ ”Бежанијска коса”, за период до четири месеца. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 12У/17 Појашњење конкурсне документације (16.06.2017. године) Измјена конкурсне документације (16.06.2017. године) Конкурсна документација – пречишћени текст (16.06.2017. године) Обавјештење о продужењу рока (16.06.2017.

  • 13. ЈУНА '17.

  ЈН ПП 5Д/17 Остали медицински и лабораторијски материјал

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 5Д/17 за јавну набавку добара – остали медицински и лабораторијски материјал по партијама. Обавјештење о покретању поступка Конкурсна документација ЈН ПП 5Д/17 Одлука о обустави поступка (22.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (22.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1 (01.08.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 2 (01.08.2017. године) Обавјештење о

  • 12. ЈУНА '17.

  ЈН ПП 2У/17 Сервисирање и поправка апарата за анестезију ”Saturn Evo“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ПП 2У/17 за јавну набавку услуга – набавка услуге сервисирања и поправке апарата за анестезију ”Saturn Evo“ произвођача Medec, за период до годину дана. Одлука о додјели уговора (12.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (22.06.2017. године)

  • 09. ЈУНА '17.

  ЈН МВ 20Д/17 Резервни делови за опрему произвођача „Karl Storz“

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 20Д/17 за јавну набавку добара – резервни делови за опрему произвођача „Karl Storz“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 20Д/17 Одлука о додјели уговора (20.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору (26.06.2017. године)

  • 09. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 28Д/17 Лекови са Д листе и лекови ван листе

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 28Д/17 за јавну набавку добара – лекови са Д листе и лекови ван листе, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 28Д/17 Одлука о додјели уговора (28.06.2017. године) Одлука о обустави поступка (28.06.2017. године) Обавјештење о обустави поступка (28.06.2017. године) Обавјештење о закљученом уговору 1

  • 09. ЈУНА '17.

  ЈН Оглас за давање у закуп простора – топли напици

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини ради постављања апарата за припрему топлих напитака.

  • 06. ЈУНА '17.

  ЈН ОП 5У/17 Сервисирање и поправка медицинске опреме

  КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 5У/17 за јавну набавку услуга – набавка услуге сервисирања и поправке медицинске опреме, по партијама, за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 5У/17 Појашњење конкурсне документације (13.06.2017. године) Одлука о додјели уговора (04.07.2017. године) Одлука о обустави поступка (04.07.2017. године) Одлука о додјели уговора

КБЦ Бежанијска коса

Болница вашег поверења


КБЦ ”Бежанијска коса”
Бежанијска коса бб
11080 Београд, Србија
(011) 30 10 777


Контактирајте нас
 • Телефоном: (011) 30 10 777